Vores lederudvikling kan ikke vente til to-do-listen er klaret

Anna Frejbæk er ny rektor på Støvring Gymnasium og ny repræsentant for Region Nordjylland i GymLF’s bestyrelse. Hun brænder for lederudvikling, elsker uddannelsespolitik og anbefaler alle at prøve at blive rektor for anden gang.

Anna Frejbæk havde ikke siddet mange dage på sin nye rektorpost på Støvring Gymnasium, før hun også sagde ja til at repræsentere Region Nordjylland i GymLF’s bestyrelse.

”Som rektor er man tit meget fokuseret på sin egen skole og på at løfte ledelsesopgaverne dér.

I GymLF handler det om gymnasieledernes arbejdsforhold generelt og om vores fælles visioner som gymnasieledere. Derfor er det en interessant bestyrelse at være med i,”

Hun kom til det nordjyske fra en stilling som rektor på Tønder Gymnasium og er begejstret for at sætte sig i rektorstolen for anden gang. Forskellen mellem at være en helt ny leder og en erfaren leder er mærkbar.

”Det vil jeg unde alle at prøve. Jeg kan se, at jeg håndterer ledelsesopgaverne anderledes nu, end da jeg var helt ny rektor. Det bliver meget synligt, hvor stejl en læringskurve man egentlig har som leder.

"Mine seks års rektorerfaring gør, at jeg er blevet bedre til at rangordne udfordringerne og vurdere, hvilke af dem der er værd at ligge vågen for om natten,” siger hun med et af sine karakteristiske store smil.

Vi skal også løfte blikket fra to-do-listen

Og netop mulighed for ledelsesudvikling og efteruddannelse for gymnasieledere er et af de temaer, Anna Frejbæk vil arbejde for i GymLF-bestyrelsen.

”Som gymnasieledere kan vi godt komme til at tænke lidt for snævert i dagligdagen. Vi skal have skolen til at køre, styr på det hele og gnave os igennem to-do-listerne. I alt det kan vi godt glemme vores egen kompetenceudvikling. Men den er vigtig. For vi lykkes først som ledelse, når vi får nyt input og udvikler vores kompetencer. Ledelsen skal både af sted individuelt og til fælles seminarer, hvor vi løfter os op i et større perspektiv sammen,” pointerer Anna Frejbæk.

Der er langt fra ragnarok til okay

Selv har Anna Frejbæk en master i gymnasieledelse, som hun lige var gået i gang med, da hun blev udnævnt som rektor i Tønder. Efteruddannelsen blev skelsættende og var med til at forme hende som leder. Især masterafhandlingen præger stadig hendes måde at lede på. I den interviewede Anna Frejbæk en række lærere og rektorer om besparelser og undersøgte forskellene i deres tanker og fortællinger.

”Mange lærere havde sådan en ragnarok-forestilling om konsekvenserne af besparelser, hvor de forestillede sig, at mange fx ville gå ned med stress. Rektorernes indstilling var mere: ’Jamen, det er vel okay, vi skal jo også modernisere os’. Men de to forestillinger kolliderede jo.

Det har præget mig som leder lige siden at høre, hvor forskelligt den samme ting kan opleves af to parter,”

Det har præget mig som leder lige siden at høre, hvor forskelligt den samme ting kan opleves af to parter,” forklarer Anna Frejbæk, der blev nysgerrig på, hvordan man som leder kan skabe fælles fortællinger.

”De teorier, jeg brugte, handler blandt andet om, hvor vigtigt det er at skabe et fælles rum. Og dem bruger jeg den dag i dag. For der vil jo altid være uoverensstemmelser og interessekonflikter. Så det handler om at finde de steder, vi kan mødes og have en god dialog.”

Samarbejde frem for falsk kamp

Dét blik kan også bruges i det fag- og uddannelsespolitiske arbejde i GymLF-bestyrelsen.

”Fra politisk hold vil man jo gerne have flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Og det er fint. Men det er ikke fint, når de almene gymnasier i stigende grad bliver italesat som nogen, der skal have dårlig samvittighed over, at vi er så populære. I min optik er der tale om en falsk modsætning,” siger Anna Frejbæk, som taler for tættere samarbejde frem for grøftegravning.

”Jeg tror på, at vi skal arbejde tættere sammen og tænke meget mere i praksisrettede studieretninger og få skabt nogle mellemstationer og mellemformer for uddannelse, så det ikke bliver enten eller. Det andet er en falsk kamp, for vi har jo både brug for erhvervsuddannede og højtuddannede. Vi skal hellere bruge energi på at uddanne de unge og give den kompetencer til at stå på egne ben og træffe deres egne valg,” siger hun.

Kort om Anna Frejbæk

Rektor på Støvring Gymnasium siden februar 2022. Inden da var hun rektor på Tønder Gymnasium i seks år. Uddannet cand.mag. i samfundsfag og dansk fra Aarhus Universitet i 2002. Har desuden en master i gymnasiepædagogik, ledelseslinjen, SDU fra 2018. Inden Anna Frejbæk blev uddannelsesleder og siden rektor, var hun lærer på Mulernes Legatskole fra 2003-2007 og Sønderborg Statsskole fra 2007-2015.