Virtuel Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening og Regionsmøde 3. februar

Efter oplægget om  ’Er gymnasieledere digitale fodslæbere?’ afholdes

Virtuel Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening og Regionsmøde

Onsdag d. 3. februar kl 15.00 – 15.45

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formandens beretning.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020 til orientering.
  5. Godkendelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt.
  10. Valg til bestyrelsen i de enkelte regioner (nyvalg for uddannelsesledere/vicerektorer i RegionSyd, RegionSjælland og i RegionStorkøbenhavn; kandidater har meldt sig og interesserede kan henvende sig deres respektive regionrepræsentant).

Efter generalforsamlingen:  Nyt fra DJØF v chefkonsulent Mads Kildegaard Larsen

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere