Vigtige datoer for gymnasieledere

Sæt allerede nu kryds i kalenderen på datoerne for GymLF’s generalforsamling og regionale møder til foråret.

Onsdag den 1. marts 2017 kl. 14.45-15.45 holder GymLF sin årlige generalforsamling. Det foregår på Hotel Nyborg Strand forud for Danske Gymnasiers Ledelsestræf. Oplysninger om tilmelding til generalforsamlingen udsendes i separat mail.

GymLF inviterer traditionen tro også til regionale møder til foråret. Her får du som GymLF-medlem mulighed for at netværke og får det nyeste input fra Djøf fx om OK18 og ikke mindst inspiration til din ledelsespraksis og -værktøjskasse.

Datoer for møderne ligger fast, så sæt allerede nu kryds i kalenderen:

  • Region Midt: 9. januar 2017 kl. 13.30-16.30
  • Region Sjælland og København: 16. januar 2017 kl. 13.30-16.30
  • Region Syd: 19. januar 2017 kl. 13.30-16.30

Mødesteder, endeligt program og information om tilmelding offentliggøres senere.

På de regionale møder holder erhvervspsykolog Morten Novrup Henriksen oplæg om frygtløs ledelse med udgangspunkt i sin bog ’Frygtløs ledelse – Håndter din frygt og styrk din autenticitet’:

bogforside-frygtloes-ledelse_525

“Aldrig har der eksisteret så mange lederudviklingsprogrammer. Aldrig har ledere vidst så meget om ledelse og ledelsesteorier. Men hvorfor tager mange ledere så ikke fat om dårlig adfærd og konflikter? Slår ikke ned på dårlig kvalitet? Insisterer ikke på samarbejde? Siger ikke sin mening i ledergruppen? Sætter ikke retning og er ikke visionære nok. Problemet er ofte ikke teoretisk, men praktisk. Ledere ved nok om ledelse, men de handler ikke altid på deres viden. De ved godt, hvad der bør gøres i en given situation, men er ikke villige til at stå i det ubehag og den usikkerhed, der er forbundet dermed.
Forfatter og erhvervspsykolog Morten Novrup Henriksen fra IMPAQ vil fortælle om “frygtløs ledelse” som et mindset til at udvikle sit følelsesmæssige mod som leder. Morten har gennem sit mangeårige virke afdækket de ting som ledere typisk frygter, og som afholder dem fra at agere med det mod der skal til for at være en kompetent leder i dag. Morten vil afsløre hvad det er vi som ledere frygter og hvordan vi kan udvikle vores mod.”

GymLF giver alle medlemmer på møderne et gratis eksemplar af bogen.

Du kan læse vores interview med Morten Novrup Henriksen her.