Velbesøgte regionale GymLF-møder

Tre velbesøgte regionale GymLF-møder blev det til i januar. Der var ledelsesinput, nyt fra Djøf og Danske Gymnasier og rig mulighed for sparring med andre gymnasieledere.

Tre velbesøgte regionale GymLF-møder blev det til i januar. Der var ledelsesinput, nyt fra Djøf og Danske Gymnasier og rig mulighed for sparring med andre gymnasieledere.

Solidt opmøde og gode stemning landet over på årets første tre velbesøgte regionale møder i GymLF. Erhvervspsykolog Morten Novrup Henriksen holdt oplæg på alle møder med udgangspunkt i sin bog ’Frygtløs ledelse’. Han gennemgik nogle simple øvelser til at kortlægge sine styrker og svagheder som leder og gav gode råd til, hvordan man kan styrke og tøjle forskellige egenskaber. Efterfølgende var der dialog og spørgsmål.

Formand for Danske Gymnasier Anne Birgitte Rasmussen gjorde status på gymnasiernes position, gav indblik i foreningens pressestrategi og svarede på spørgsmål og Djøf orienterede om OK18 og de forskellige krav, der er fremsat.