Vedtægtsændring: Vi fremrykker generalforsamlingen

Ledelsestræf kræver ændring i GymLF’s vedtægter.

GymLF har i år forsøgsvis flyttet den ordinære generalforsamling fra 2. kvartal til 1. kvartal. Det sker for at kunne være medvært på det store fælles ledelsestræf med Danske Gymnasier og Pædagogiske Ledere. Fremrykningen af generalforsamlingen betyder, at der skal foretages en mindre ændring i foreningens vedtægter, således at GymLF også fremadrettet har mulighed for at samarbejde med Danske Gymnasier. Bestyrelsen vil derfor gerne have ændret afholdelsen af generalforsamling fra 2. kvartal til 1. halvår.

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen. Lars Korslund Nielsen er vicerektor på

Læs mere

STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling. På konferencen for rektorer i november løftede

Læs mere