Tilskud til Djøf-kurser

GymLF-medlemmer kan få tilskud til lederkurser i Djøf

Som medlem af GymLF kan du få tilskud til at tage et af de mange kurser, som Djøf udbyder for ledere. Du kan få 20 procent af din kursusudgift dækket, uanset om det er et langt eller et kort kursus. Det maksimale tilskud er 6.000 kroner.

Kursusmidlerne fordeles efter følgende principper:

1) GymLF medfinansierer kurser med 20 % af den samlede kursusafgift

2) Der kan dog max. ske en medfinansiering på 6.000 kr (dvs. kurser over 30.000 får 6.000 kr. i tilskud)

3) GymLF medfinansierer max. ét kursus pr. skole pr. år

4) For at opnå medfinansiering skal kursusdeltager have været medlem af GymLF i mindst et år

Kursustilskud ansøges på ansøgningsblanket, sendes til kursus.gymlf@gmail.com og bevilliges af GymLF’s kursusudvalg. Ansøgningsfrister er 15. maj og 15. november. Vi har ekstraordinært forlænget fristen for at søge tilskud til forårets kurser til 15. januar 2023.

Der er afsat en pulje på 100.000 pr. år til medfinansiering af medlemmernes DJØF-kurser.