Til kamp for ledelsesfællesskab og løn: Velkommen til Lars og Øzkan i bestyrelsen

GymLF har fået to nye bestyrelsesmedlemmer fra region Sjælland og region Nordjylland. GymLF’s nyhedsbrev har talt med de to som vil kæmpe for bedre lønvilkår og skabe flere stærke fællesskaber for gymnasielederne. Blandt andet.

GymLF har fået to nye bestyrelsesmedlemmer fra region Sjælland og region Nordjylland. GymLF’s nyhedsbrev har talt med de to som vil kæmpe for bedre lønvilkår og skabe flere stærke fællesskaber for gymnasielederne. Blandt andet.

Mød Øzkan Güleryüz, der er uddannelsesleder på Sorø Akademis Skole og ny repræsentant for region Sjælland i GymLF’s bestyrelse. Der er primært to grunde til, at han træder ind i bestyrelsen.

”For det første vil jeg gerne være med til at gøre GymLF mere synlig og arbejde for, at vi kommer til at stå endnu stærkere som fagforening med flere medlemmer. For det andet vil jeg arbejde for et endnu tættere samarbejde med Danske Gymnasier,” forklarer Øzkan Güleryüz, hvis drømmescenarie er, at GymLF som lederforening kan være tæt sparringspartner for skoleforeningen Danske Gymnasier.

Fællesskab er helt centralt for nye ledere

Det kunne fx udmøntes i, at de to foreninger i højere grad slår kræfterne sammen om at etablere fælles solide netværk for de pædagogiske ledere. Han kunne på sigt godt se de pædagogiske ledermøder i Danske Gymnasier-regi slået sammen med GymLF’s regionale netværk for pædagogiske ledere.

”Netværk og fællesskab er i den grad meningsfuldt for medlemmerne. Jeg har selv været uddannelsesleder i fire år, og netop netværket og fællesskabet med andre ledere er helt centralt i overgangen fra lærer til leder. Jeg håber, at mit arbejde i GymLF’s bestyrelse kan være en platform for at hjælpe endnu flere ledere i gymnasiet med ind i et ledelsesfællesskab,” siger Øzkan Güleryüz.

Rektorerne er underbetalt

Cirka 300 kilometer fra Øzkan Güleryüz arbejdsplads på Sorø Akademis Skole finder vi Hasseris Gymnasium, hvor Lars Korslund Nielsen er vicerektor. Han er det andet nye medlem i bestyrelsen.

”Det er vigtigt at GymLF er en landsdækkende forening med repræsentanter fra alle områder. Det er i sig selv en styrke,” siger han.

Lars Korslund Nielsen håber især, at han via bestyrelsesarbejdet kan være med til at løse cheflønsproblematikken.

”Jeg vil være med til at kæmpe for mere fornuftige vilkår for gymnasieledelserne. For vi har en lønproblematik. Rektorerne er underbetalt i forhold til deres kompetencer og ansvar. Det er i første omgang rektorlønningerne, som er udfordringen. Men rektorernes for lave lønniveau påvirker også resten af ledelsen. Det hele hænger sammen,” siger Lars Korslund Nielsen, der grundlæggende mener, at det bør være en bestyrelsesopgave at fastsætte rektors løn.

Ledelse som en teampræstation

Lars Korslund Nielsen har arbejdet med ledelse siden 2003 og de sidste seks år som vicerektor. Han er meget optaget af ledelse som en teampræstation.

”For mig er det en kæmpe værdi, at man i et ledelsesteam er forskellige som ledere, at man kan tale frit og at man respekterer frem for at begrænse hinandens forskellige synspunkter. Det er med til at skabe dynamisk ledelse.”

Det er en tilgang, som han også tager med ind i GymLF’s bestyrelse.

 

Om Lars Korslund NielsenVicerektor på Hasseris Gymnasium fra 2013

Leder for IB på Hasseris Gymnasium og IB fra 2003-2013

Lærer i tysk og historie på Hasseris Gymnasium 1994-2003

Cand.mag. i tysk og historie i 1998

Om Øzkan GüleryüzUddannelsesleder på Sorø Akademis Skole fra 2015

Lektor på Birkerød Gymnasium 2007-2015

Cand.mag. i fransk og idræt fra Københavns Universitet i 2006