Teamsamarbejde: Drop smalltalk og sæt fokus på læring

Godt teamsamarbejde har elevernes læring som omdrejningspunkt. Og her spiller du som leder i gymnasiet en afgørende rolle. Det påpeger uddannelsesforsker ved SDU Thomas Albrechtsen, der i en årrække har forsket i team- og lærersamarbejde. Her får du hans gode råd til dig som leder.

Godt teamsamarbejde har elevernes læring som omdrejningspunkt. Og her spiller du som leder i gymnasiet en afgørende rolle. Det påpeger uddannelsesforsker ved SDU Thomas Albrechtsen, der i en årrække har forsket i team- og lærersamarbejde. Her får du hans gode råd til dig som leder.

 

Det er sjældent, at punkterne ’elevernes læring’ og ’lærernes læring’ fylder op på dagsordenen på teammøder i gymnasiet. Men det kunne de med fordel gøre. Og som leder har man mulighed for at få det til at ske, påpeger Thomas Albrechtsen, der er uddannelsesforsker på Syddansk Universitet.

 

”Vi ved fra forskningen, at noget af det, som har mest indflydelse på elevernes læring, er, når ledelsen fremmer og deltager i lærernes professionelle udvikling. Det batter kort sagt for eleverne, at lærerne udvikler sig professionelt i fællesskab, og i den sammenhæng kan teamsamarbejdet spille en nøglerolle,” siger Thomas Albrechtsen, der i forbindelse med sin ph.d. om teamsamarbejde i gymnasiet har interviewet en lang række lærere.

 

Skal jeg lære noget?

Teamorganiseringen blev en realitet med gymnasiereformen fra 2005, og i den nye uddannelsesbekendtgørelse slår Undervisningsministeriet fast, at det er lederen, der sammensætter lærerteamene og beslutter hvilke opgaver, det enkelte team skal have.

 

”Som gymnasiet er skruet sammen, skal man arbejde i teams. Det kan give udfordringer og problemer, men det overskygges af potentialerne, der er i teamsamarbejde,” mener Thomas Albrechtsen.

 

I forbindelse med sin forskning oplevede han en del modstand og skepsis hos lærerne i forhold til, at læring ikke kun er forbeholdt eleverne, men at lærerne også at de selv skal lære nyt og kigge på deres egen praksis.

”Det er en udfordring for lærerne at få tid i teamsamarbejdet til at gå ned i substansen og tale om deres egen undervisning,” pointerer han.

 

Når praktiske gris overtager

Men det med at være læringsorienteret i teamsamarbejdet er en udfordring mange steder, hvor samarbejdet ofte er centreret om administrative og praktiske udfordringer, viser senest en undersøgelse fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut.

 

Og her har gymnasielederne et ansvar. Som leder kan man nemlig gøre en hel del for at få sat læring frem for praktik og smalltalk på dagsordenen i teamsamarbejdet.

 

”Lederne skal skabe rammer og rum, hvor lærerne kan lære noget af hinanden i professionelle læringsfællesskaber,” forklarer Thomas Albrechtsen.

 

Så selvom man typisk ikke som leder i gymnasiet vil sidde med ved flertallet af teammøder, har man alligevel stor indflydelse på et godt teamsamarbejde på skolen.

 

”Når vi nu ved, at lærernes professionelle udvikling har stor indflydelse på elevernes læring, kan man som leder med fordel bane vejen ved at skabe et støttende miljø for det. Det kan man helt konkret gøre ved at markere, at læring – både elevernes og lærernes – skal på dagsordenen på teammøderne,” siger Thomas Albrechtsen.

 

Stik-i-rend-dreng eller kreativ mødeleder?

De fleste skoler har en teamleder eller teamkoordinator i de forskellige teams. Og det er grundlæggende en god idé at have en tovholder eller en mødeleder. Men nogle steder får personen en uheldig rolle som budbringer for praktiske beskeder fra administration og ledelse. Og det er med til at fjerne fokus fra den faglige og didaktiske udvikling, understreger Thomas Albrechtsen.

 

”Det er jo aldrig ligegyldige informationer, teamkoordinatorerne skal bringe videre, men formidlingen af mange af informationerne lå måske bedre i et andet regi. Fra mine undersøgelser kan jeg se, at hvis teamlederen får for meget karakter af at være ’ledelsens budbringer’, er det med til at skabe mistillid,” forklarer han.

 

Konsekvensen er, at lærerteamet mere bliver et værktøj for det administrative system og ledelsen frem for at være et sted, hvor lærerne har indflydelse og kontrol over deres arbejde og deltager i beslutninger.

 

Derfor kan skolens ledelse med fordel være med til klart at definere indholdet i teamkoordinator-rollen. Hvad skal den indeholde, og hvilke opgaver og ansvar kunne placeres i en anden sammenhæng? Derudover opfordrer Thomas Albrechtsen til at huske, at teamsamarbejde er meget mere end det månedlige eller ugentlige møde i teamet. Teamsamarbejde er optimalt set noget, der foregår hele tiden – og som ledelsen har et naturligt og vedholdende fokus på.

 

Læs mere på www.gymnasieforskning.dk

 

 

 

 

Kort om Thomas R. S. Albrechtsen

  • Uddannet cand. mag., ph.d. og post.doc.
  • Ansat på Syddansk Universitet (SDU) på Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik (NAMADI)
  • Har skrevet ph.d.-afhandling om teamsamarbejde i gymnasiet
  • Forfatter til bogen ’Professionelle læringsfællesskaber – teamsamarbejde og undervisningsudvikling’, forlaget Dafolo, 2013

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere