STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling.

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling.

 På konferencen for rektorer i november løftede direktør i STUK Birgitte Hansen sløret for styrelsens forberedelser i forbindelse med det varslede prædiktive tilsyn.

Baggrunden for den nye type tilsyn er, at Rigsrevisionen har kritiseret Undervisningsministeriet for ikke at føre tilstrækkeligt tilsyn med uddannelsesinstitutionerne.

For at imødekomme denne kritik og samtidig føre tilsyn, der kan fremtidssikre institutionerne, har styrelsen valgt en fremadskuende tilgang, et såkaldt prædiktivt tilsyn. Prædiktiv betyder i øvrigt ’som kan forudsige’.

 

Fem nøgletal er udgangspunktet

Med udgangspunkt i fem nøgletal stiller STUK skarpt på aktivitetsniveau, elevudvikling, driftsunderskud, belåningsgrad og udgiftsstyring i forhold til undervisning og antal kvadratmeter.

Det er STUKs opfattelse, at det at gøre opmærksom på udvalgte institutioners situation skal opfattes som en håndsrækning, som bestyrelserne kan handle efter.

For at citere direktør i STUK, Birgitte Hansen:

”STUK er egentlig ikke interesseret i at skulle bruge al for megen energi på tilsynspligten, men den er der, og der har været udtrykt bekymring for nødlidende institutioner.”

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere