Som GymLF-medlem kan du nu få tilskud til lederkurser i Djøf

Nu kan du søge GymLF om at få dækket en del af udgifterne til lederuddannelse i Djøf. Her kan du kort læse om, hvor meget, hvorfor, hvornår og hvordan.

Som medlem af GymLF kan du nu få tilskud til at tage et af de mange kurser, som Djøf udbyder for ledere. GymLF’s bestyrelse har nemlig besluttet, at foreningens gode økonomi skal komme medlemmerne bedst muligt til gode, forklarer næstformand Lars Korslund Nielsen.

“Vi har overskud i kassen, og samtidig vil vi gerne pege medlemmerne i retning af de mange, fine og relevante kurser, som Djøf har for ledere” siger GymLF-næstformand Lars Nielsen.

”Vi har overskud i kassen, og samtidig vil vi gerne pege medlemmerne i retning af de mange, fine og relevante kurser, som Djøf har for ledere,” siger han.

Tilskud til både lange og korte kurser

Som GymLF-medlem kan du få 20 procent af din kursusudgift dækket, uanset om det er et langt eller et kort kursus. Det maksimale tilskud er 6.000 kroner.

”Det er vigtigt for os, at det er et fleksibelt tilbud, hvor vores medlemmer kan få tilskud til de kurser, som netop de har brug for. Et langt og dyrt lederforløb er ikke nødvendigvis vigtigere end et kursus om personalejura til 12.000. Vi vil gerne tage udgangspunkt i, hvad den enkelte har behov for,” siger Lars Korslund Nielsen.

Han peger på, at økonomien på skolerne ikke altid er lige prangende, når det gælder efteruddannelse. Derfor håber han og resten af GymLF-bestyrelsen, at tilskuddet til kurser kan gøre en forskel.

Uddan dig sammen med ledere fra andre dele af det offentlige

GymLF er en del af Djøf, og derfor gælder tilskuddet Djøfs palet af kurser. En af fordelene ved kurserne i Djøf-regi er, at man som gymnasieleder kan møde ledere fra mange andre dele af den offentlige sektor.

”Der er stor værdi i som leder at få professionelle indspark til, hvordan man agerer og løser problemer i andre dele af den offentlige sektor,” siger Lars Korslund Nielsen.

”Vi vil gerne skabe opmærksomhed om de kurser, som Djøf har, og så vi håber, at mange vil benytte sig af tilbuddet, og glæder os til at få ansøgninger fra medlemmerne.”

Alle, der har været medlem af GymLF i mere end et år, kan ansøge om tilskud. For at flest muligt får glæde af midlerne, kan hver skole kun få tilskud én gang pr. kalenderår.

Du søger om støtte til dit Djøf-kursus ved at udfylde og sende dette ganske korte ansøgningsskema. Første ansøgningsfrist er 15. maj.

Du finder oversigt over Djøfs kurser her.

 

Sådan søger du støtte til Djøf-kurser

GymLF har besluttet at anvende en del af foreningens indestående midler til støtte af medlemmernes deltagelse i Djøf-kurser. Der afsættes i første omgang 100.000 kroner årligt til kursusstøtte.

Kursusmidlerne fordeles efter følgende principper:

  1. GymLF medfinansierer kurser med 20 procent af den samlede kursusafgift.
  2. Det maksimale tilskud er på 6.000 kr. (dvs. kurser over 30.000 får 6.000 kr. i tilskud)
  3. GymLF medfinansierer max ét kursus pr. skole pr. år.
  4. For at opnå medfinansiering skal kursusdeltager have været medlem af GymLF i mindst et år.

 

Sådan søger du

Kursustilskud ansøges på denne ansøgningsblanket, som sendes til kursus.GymLF@gmail.com og bevilliges af GymLF’s kursusudvalg.

 

Ansøgningsfrister er 15. maj og 15. november.