Søren Keller tager en master på CBS: Det gør mig til en bedre leder

Søren Keller er vicerektor på Slagelse Gymnasium og er i gang med en master i offentlig ledelse på CBS. Han kommer i dybden med ledelsesopgaven og uddanner sig sammen med ledere fra andre dele af det offentlige – fra politifolk til oversygeplejersker.

Hvad er det for en lederuddannelse, du er i gang med?

”Jeg er ved at tage en Master of Public Governance på CBS. Jeg begyndte på masteren i august 2018 og mangler en tredjedel af uddannelsen. Jeg har holdt pause i år, fordi jeg fik nyt job, men jeg går i gang igen her til efteråret og regner med at have en færdig master i sommeren 2022.”

Hvorfor har du valgt at tage en master?

”Der er grundlæggende to ting i det: Ledelsesfaglighed og ambitioner. For det første havde jeg et ønske om og et behov for at uddanne mig mere i den faglighed, som hedder ledelse. I gymnasiet består skiftet fra lærer til leder groft sagt i, at du træder ud af klasserummet og ind på et nyt kontor og får ledelsesopgaver, som du måske har lidt erfaring med, men egentlig ikke er uddannet til. Ledelse er et kompliceret arbejde, som spænder bredt – fra administration over personaleledelse, relationsarbejde og psykologi til strategisk ledelse. Og det ville jeg gerne vide noget mere om.

Den anden grund til, at jeg gik i gang med masteren, var, at jeg havde ambitioner om at komme videre i min karriere, og jeg har da også skiftet job fra uddannelsesleder til vicerektor undervejs. Det kræver ofte, at man er i gang med en masteruddannelse, at lave det ryk.”

Så oplever du det sådan, at man skal have en master for at komme videre i lederkarrieren?

”Det bliver i hvert fald ofte efterlyst i jobannoncerne, at man har en master – og i højere grad nu end for fem år siden, vil jeg mene. Jeg tror, at sektoren har fået øjnene op for, at det er værdifuldt at have en master. Uddannelsen giver dig perspektiv på livet som leder, som betyder, at du bliver en dygtigere leder og bedre kan begå dig. Så ja, jeg tror på flere måder, at en master kan påvirke dine karrieremuligheder.”

Hvorfor faldt dit valg præcis på dén master på CBS?

”Jeg havde fået anbefalet masteren på CBS. Den har ry for at være god, opdateret og bred i sin forståelse af ledelsesfaget. Jeg valgte også uddannelsen på CBS, fordi man kommer til at gå sammen med ledere fra mange forskellige grene af det offentlige.

“Jeg kan godt lide, at folk kommer med forskellig faglig baggrund og ikke er låst fast i en sektor. Det giver nogle andre indsigter.”

Søren Keller, vicerektor

“Jeg har fx sparret meget med ledere fra politiet og sundhedsvæsnet.”

Hvad har indtil videre gjort stærkest indtryk på dig på uddannelsen?

”Det har i hvert fald gjort indtryk på mig, at der er en stor styringspessimisme i mange af de fag, vi har på CBS.”

Hvad betyder det?

”At vi må se i øjnene, hvor meget – eller hvor lidt – man egentlig kan styre som leder. Den erkendelse har sjovt nok givet mig en ro i mit ledelsesarbejde. Det er ikke sådan, at jeg bare slipper ledelsestøjlerne og tænker: ’Der er alligevel ikke noget, jeg kan styre’. Det handler mere om, at jeg bliver bedre til at finde ro med, at det ikke er alt, man kan styre som leder. Med den erkendelse, kan jeg koncentrere mig om det, jeg rent faktisk kan styre, og i højere grad acceptere, når tingene så ikke fungerer.”

Hvordan oplever du forbindelsen mellem teorien på uddannelsen og din hverdagspraksis som leder?

”Jeg har ikke oplevet, at vi har lært noget, hvor der ikke var en sammenhæng til min hverdag på skolen. Jeg har aldrig oplevet, at uddannelsen er dekoblet fra min daglige ledelse, men der kan være fag, som falder på mere eller mindre relevante tidspunkter i forhold til, hvad man arbejder med på skolen. De fleste fag er valgfag, så jeg kan forsøge at vælge fagene, så de passer. Fx skal vi arbejde med en ny strategi på skolen til efteråret. Samtidig tager jeg et strategimodul på masteren, som jeg håber, kan bringe nye perspektiver ind i strategiarbejdet.”

Kommer man til at mærke på dig som leder, at du har taget en master?

”Det håber jeg. Jeg har i hvert fald selv kunnet mærke på de ledere, jeg har haft gennem tiden, at de har en master. Det er noget med at have en bred og dyb forståelse af ledelsesfaget og kunne bruge det i praksis. Min erfaring er, at de ledere, som forstår ledelsesfaget både teoretisk og praktisk, også er dem, der er bedst til at hjælpe unge ledere med at etablere og udvikle deres ledelsesfaglighed.”

“Først og fremmest gør uddannelsen mig til en bedre leder, fordi den er afsæt for, at jeg reflekterer over alle de ting, jeg går og gør som leder”

Søren Keller, vicerektor

Tror du, det gør dig til bedre leder, at du tager en master?

”Det er jeg ikke i tvivl om. Masteren giver mig både konkret viden og værktøjer til det daglige ledelsesarbejde. Men først og fremmest gør uddannelsen mig til en bedre leder, fordi den er afsæt for, at jeg reflekterer over alle de ting, jeg går og gør som leder. Og det er ikke bare noget med at sidde og reflektere løst i bilen på vej hjem fra arbejde. Det er helt konkret, at jeg gennem de opgaver og eksaminer, vi har på masteren, går hjem og undersøger og bliver klogere på min egen organisation.”

Kan du give et eksempel på, hvordan du bruger viden fra uddannelsen i din hverdag?

”Jeg har fx skrevet en opgave om ledelsesidentitet, hvor jeg gennem en række interview med andre ledere undersøgte, hvornår de egentlig følte sig mest som ledere, og i hvilke situationer de ikke følte sig som ledere. Det viste sig, at det med at føle sig som leder tit er koblet med at træffe valg og tage beslutninger. Men det var et paradoks, for lederne i interviewene var samtidig nogle, som havde et ideal om at skabe visioner og arbejdede med forandringsledelse og gik op i at lede gennem andre. Dybest set handlede deres job om at lede gennem andre og få andre til at skabe noget. Men det var faktisk, når de selv traf beslutninger, at de følte sig mest som ledere. Det viser mig, at det er svært at blive bekræftet som leder, når man leder gennem andre. Og det tager jeg med mig videre.”

Hvad er dit bedste råd til andre, der overvejer at tage en lederuddannelse?

”Kom i gang. Der er masser at vinde i at tage en master, men du skal gøre det, fordi du har lyst til at blive bedre til ledelsesfaget – ikke kun fordi du har ambitioner om at stige i graderne.”


Om Søren Keller

Vicerektor på Slagelse Gymnasium siden 2020. Fra 2014-2019 var han uddannelsesleder på Ordrup Gymnasium, og inden det var han ansat som gymnasielærer på Køge Handelsgymnasium. Uddannet cand.mag. i dansk og historie i 2007 fra SDU og Aarhus Universitet. Sammen med Dorte Ågård har han skrevet bogen ’Pædagogisk ledelse i teori og praksis’.