Skolenetværk giver hele ledelsen sparring

Fire store gymnasier er gået sammen i et fælles netværk, hvor alle i skolernes ledelser mødes og sparrer. Vi har spurgt vicerektor på Silkeborg Gymnasium Tina Riis Mikkelsen, hvad man som skole og ledelse får ud af det.

Fire store gymnasier er gået sammen i et fælles netværk, hvor alle i skolernes ledelser mødes og sparrer. Vi har spurgt vicerektor på Silkeborg Gymnasium Tina Riis Mikkelsen, hvad man som skole og ledelse får ud af det.

 

 

De fleste rektorer og vicerektorer er med i forskellige individuelle netværk, men de færreste er med i skolenetværk, hvor hele skoleledelsen deltager. Ét af dem, kan du møde her. En gang om året mødes de 35-40 personer fra ledelserne på gymnasierne i Silkeborg, Næstved, Svendborg samt Roskilde Katedralskole i to dage. På dagsordenen er videndeling og sparring om aktuelle ledelsestemaer og undervisningstendenser.

”Vi er fire meget forskellige skoler, men vi har størrelsen til fælles, og derfor står vi med mange af de samme udfordringer,” forklarer Tina Riis Mikkelsen, der er vicerektor på Silkeborg Gymnasium. Hun har sammen med resten af sin ledelse været med i skolenetværket siden de sammen med gymnasierne i Næstved og Svendborg satte det i søen for ti år siden. For to år siden kom Roskilde Katedralskole så med som den fjerde skole.

 

Altafgørende at mødes i det virkelige liv

På papiret mødes medlemmerne af netværket én gang om året til et todages program, men ofte er skolerne i tæt kontakt mange gange i løbet af året. Men det årlige fysiske møde er en nødvendighed.

”Det, at vi mødes ansigt til ansigt, er altafgørende. Det har stor betydning for at skabe et fortroligt rum, at vi har lært hinanden at kende og har tillid til hinanden. Vi lever jo i en digital tid, hvor man godt kan tro, at man kan klare alt over computeren. Ja, vi kan klare meget ad den vej, men man skal ikke underkende det fysiske møde og de historier, den viden, de erfaringer og oplevelser, man tager med derfra,” forklarer hun.

På de årlige møder er der oplæg fra en ekstern foredragsholder med efterfølgende debat og workshops om forskellige ledelsesmæssigt aktuelle emner. Det kan handle om alt fra MUS-samtaler og observation af undervisning til skemalægning eller internationalisering.

”Til workshoppene udveksler vi erfaringer og taler om, hvordan vi løser konkrete udfordringer på den ene og den anden skole. Man får som samlet ledelse et andet blik på sin egen praksis, og det er interessant. Og fordi alle kommer fra skoler af cirka den samme størrelse, kan vi oversætte hinandens erfaringer meget direkte,” fortæller Tina Riis Mikkelsen.

 

Hvordan gør I egentlig det hos jer?

Selvom skolerne alle er nogle af landets største gymnasier, er de også meget forskellige.

”Det handler fx om skolekultur, traditioner og hvordan man er vant til at tænke forandringer og lærernes rolle,” forklarer hun.

Kernen i netværket er udvikling og sparring. Ledelserne drøfter alt fra skolepolitiske tendenser til hvordan man bedst løser driftopgaverne.

”Når man sparrer med andre, kommer man automatisk til at overveje, om man gør tingene på den bedst mulige måde, om man bruger ressourcerne godt nok og om man kan løse opgaverne på en anden måde. Det er meget inspirerende, at høre, hvordan de indretter sig på de andre skoler,” forklarer hun og fortæller, at netværket blandt andet har ført til, at to medarbejdere i administrationen på to af skolerne mødtes og erfaringsudvekslede helt ned i detaljen.

 

Det er jo ikke gratis at tage syv ledere til Sjælland

Gymnasierne prioriterer at sende hele deres ledelse af sted til møderne. For Silkeborg Gymnasium betyder det, at syv personer i form af rektor, vicerektor og uddannelsescheferne er væk fra den daglige drift i to dage om året.

”Det er da en stor investering, men vi oplever, at den er godt givet ud. Når vi er af sted sammen og har hørt det samme, er det ofte meget hurtigere at rykke på forskellige problematikker som et hold, når vi kommer hjem på vores egen skole,” siger hun.

Udover de årlige møder er mange af medlemmerne af netværket i kontakt om forskellige konkrete emner i løbet af året. Tina Riis Mikkelsen arbejder fx med internationalisering og er i kontakt med ledelseskolleger på de andre netværksskoler, der arbejder med det samme tema.

 

”Man bidrager ikke til netværket ved at sidde og være pæn, lytte på og tænke sit”

Men er der slet ikke nogen bagside ved skolenetværket?

”Udfordringen er selvfølgelig, at der er forskel på, hvor meget erfaring man har som leder og at der derfor også er forskel på, hvor meget udbytte, man får af de forskellige workshops og debatter. Men sådan vil det jo altid være, når man er mange mennesker samlet,” siger hun.

Tina Riis Mikkelsens bedste råd til andre gymnasier, der vil prøve kræfter med skolenetværk er:

”Som med alle andre netværk, skal man gå ind i det med et åbent sind. Som skole og som ledere skal I være villige til både at give og lytte. Og så skal man turde diskutere, når man ikke er enige. Man bidrager ikke til netværket ved at sidde og være pæn, lytte på og tænke sit. Man må frem og tage diskussionerne og give noget af sig selv. Især i de værdimæssige spørgsmål, for det er også dér man rykker sig som ledelse,” siger hun.