Sæt stort kryds i kalenderen: Regionale møder og faglig debat nær dig

I slutningen af januar og begyndelsen af februar er der regionale møder i GymLF. Her får du nyt ledelsesfagligt input, kan vende dilemmaer, diskutere og netværke. Husk tilmelding.

Så er det nu, du skal sætte stort kryds i din kalender. Datoerne for GymLF’s årlige regionale møder er på gaden. Som altid er der mulighed for at se og nyde en eftermiddag i selskab med garvede og nye gymnasieledelseskolleger. I år er temaet ’Når samarbejdet mellem ledelse og lærere går skævt’. Organisationspsykolog Ejnar Bryld, der kender gymnasieverdenen godt, kommer og holder oplæg og giver gode råd til konflikthåndtering. Du kan få et forskud på nogle af hans pointer i interviewet, vi har lavet med ham her. Ud over organisationspsykologen kommer også en repræsentant fra GL’s sekretariat og holder oplæg om konflikter. Efterfølgende er der fælles diskussion og spørgsmål til oplægsholderne. Sidst på eftermiddagen kommer Djøf og fortæller nyt om det, som kan influere på vores løn- og arbejdsvilkår som gymnasieledere.

Datoerne for møderne i de forskellige regioner er:

  • Region Sjælland: mandag den 30. januar kl. 13.30-16.00 på Høje-Taastrup Gymnasium
  • Region Syd: tirsdag den 31. januar kl. 13.30-16 på Rødkilde Gymnasium
  • Region Nord/midt: onsdag den 1. februar kl. 13.30-16 på Silkeborg Gymnasium

Vær opmærksom på, at mødet i Region Syd foregår tirsdag den 31. januar og mødet i Region Nord/midt foregår onsdag den 1. februar, da der desværre har været udmeldt forkerte datoer.

Oplæg, diskussion og nye ansigter

I år handler de regionale GymLF-møder altså om konflikter, konflikthåndtering og konfliktforebyggelse på vores skoler. Hovedtemaet er “Når samarbejdet mellem ledelse og lærere går skævt – set med organisationspsykologens øjne”. Nogle af de spørgsmålene er:

• Hvor går det galt – og hvorfor?

• Hvordan kan man forebygge voldsomme konflikter?

• Når konflikten har vokset sig stor, hvad gør man så?

Oplægsholderen er som nævnt organisationspsykolog Ejnar Bryld, som har stort kendskab til gymnasiesektoren og dermed kender mange af de konflikter, der kan opstå på gymnasierne. De sidste syv år har Ejnar Bryld arbejdet tæt sammen med ledelser og lærere på mere end 15 gymnasier om professionel kapital samt lavet workshops for gymnasieledelser og undervist på GL’s uddannelse for tillidsfolk på gymnasier. Der er altid flere parter i en konflikt, og derfor har vi også inviteret en repræsentant fra GL’s sekretariat i København, så gymnasielærernes fagforening også har mulighed for at uddybe tematikken og vinkle den fra arbejdstagers side.

Vil du med I GymLF-bestyrelsen?

I år er det også tid til at vælge eller genvælge repræsentanter for vicerektorer og uddannelsesledere. Giv lyd, hvis du er interesseret i at stille op som kandidat.

Tilmelding til møderne skal ske til nedenstående mail. Det er også her, du giver besked, hvis du vil stille op som kandidat til en af vicerektor- eller uddannelseslederposterne i GymLF’s bestyrelse:

Region Sjælland/Hovedstaden: tilmelding senest d. 23. januar 2023 til ir@htg.dk

Region Syd: tilmelding senest 24. januar kl. 13.30-16 til lf@roedkilde-gym.dk

Region Nord/Midt: tilmelding senest d. 25. januar 2023 til gymlf.larsnielsen@gmail.com

Boks

Programmet for GymLF’s regionale møder 2023

13.30 – 13.40: Velkomst ved de regionale GymLF-repræsentanter

13.40 – 14.10: oplæg ved Ejnar Bryld: ”Når samarbejdet mellem ledelse og lærere går skævt – set med organisationspsykologens øjne”

14.10 – 14.30: Oplæg GL-repræsentant fra GL’s sekretariat

14.30 – 15.00: Fælles diskussion og spørgsmål til oplægsholderne

15.00 – 15.30: Kaffepause

15.30 – 15.50: Nyt fra Djøf – Mads Kildegård fortæller om seneste nyt om blandt andet cheflønsaftalen og OK 23.

15.50 – 16.00: Valg af repræsentanter for uddannelsesledere og vicerektorer.