Regionalmøder om at håndtere konflikter

GymLF’s holdt tre regionalmøder i begyndelsen af året med fokus på, hvordan vi håndterer konflikter bedre. Og det virkede faktisk decideret konfliktnedtrappende at samle ledere, GL-repræsentanter og en organisationspsykolog.

Konflikter kan ikke undgås, når mange mennesker arbejder sammen. Men vi kan gøre meget for at forstå og håndtere konflikterne bedre. Det var temaet for årets regionale møder i GymLF, hvor blandt andre organisationspsykolog Ejnar Bryld og repræsentanter fra GL holdt oplæg og debatterede med GymLF’s medlemmer.

Temaet var blandt andet valgt, fordi en række interne konflikter mellem medarbejdere og ledelse på gymnasierne i stigende grad finder vej til pressen. Rektor Thomas Jørgensen fra GymLF’s bestyrelse var med på regionalmødet i region øst og siger:

”Når dialogen bliver taget i pressen, er det udtryk for, at dialogen på arbejdspladsen er brudt sammen. Derfor er det supervæsentligt, at vi kan holde regionalmøder, hvor begge parter er der og forpligter sig på dialogen. Jeg oplevede det som et konfliktnedtrappende møde, og den slags møder er vejen frem,” siger Thomas Jørgensen.Læs eller genlæs interviewet om konflikter i gymnasiet med organisationspsykolog Ejnar Bryld her.