Pia Sadolin er ny næstformand i GymLF

Der er udskiftning i toppen af GymLF’s bestyrelse. Rektor Pia Sadolin fra Brøndby Gymnasium overtager den ene næstformandspost.

Der er udskiftning i toppen af GymLF’s bestyrelse. Rektor Pia Sadolin fra Brøndby Gymnasium overtager den ene næstformandspost.

Pia Sadolin er rektor på Brøndby Gymnasium og har været medlem af GymLF’s bestyrelse siden 2012. Hun er ny næstformand og har klare visioner for sin nye post:

”Jeg repræsenterer de mindre gymnasier, hvor de fortsatte to procents besparelser gør ekstra ondt og hvor det blandt andet derfor kan blive vanskeligt at fastholde en lønudvikling for ledelsen, som matcher de større skolers niveau,” siger hun.

Et af de andre punkter, hvor Pia Sadolin vil lægge sit fokus, er de udfordringer som campusdannelser, fusioner og sammenlægninger medfører for ledelserne både hvad angår arbejdspres, resultatlønskontrakter og ansættelsesforhold.

”Vi har været en ret ensartet sektor med mange spredte gymnasier ud over landet , hvor den største forskel har været, om man nu ramte lønramme 37 eller 38. Med den nye virkelighed i sektoren forudser jeg meget større forskelle i løn, arbejdsforhold og institutionskompleksitet samt meget færre – men til gengæld meget større – institutioner med filialer spredt ud over landet,” siger Pia Sadolin, der har været rektor på Brøndby Gymnasium siden 2005.

De nye strukturer vil formentlig betyde, at der kommer en ny institutionslov. Og det vil kræve ændrede aftaler på ledelsesområdet, hvor GymLF skal spille en nøglerolle, mener Pia Sadolin.

Sådan er bestyrelsen sat sammen

GymLF’s bestyrelse består af to medlemmer – en rektor og en uddannelsesleder – fra hver region i Danmark. Der er to næstformænd – en uddannelsesleder og en rektor. Formandskabet i GymLF’s bestyrelse består nu foruden Pia Sadolin af næstformand Jørgen Lassen, der er uddannelseschef på Rødkilde Gymnasium og formand Jesper Vildbrad, der er rektor på Svendborg Gymnasium.

Pia Sadolin overtager næstformandsposten efter Marianne Munch Svendsen, som måtte sige farvel til GymLF’s bestyrelse, da hun blev vicedirektør på Campus Bornholm. Nu er hun rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF.

Der kommer i øvrigt en ledig plads i GymLF’s bestyrelse, da Thomas Ulrik Stilling, der er vicerektor og HR-chef på Roskilde Katedralskole, har valgt ikke at genopstille. Der er derfor en uddannelsesleder fra Region Sjælland på valg til det kommende regionale møde i Region Sjælland.

Du kan få overblik over bestyrelsen i GymLF her.