Gymnasieskolernes Lederforening

Om GymLF

Gymnasieskolernes Lederforening (GYMLF) er foreningen for ledere i gymnasieskolen (stx) og 2-årigt HF.

Gymnasieskolernes Lederforening (GYMLF) er en underafdeling af DJØF.  Vi tilbyder medlemskab for:

Ledere og ledende personale i gymnasier og på HF-uddannelser og for personale i ledende stillinger i Undervisningsministeriets afdelingen for gymnasiale uddannelser.

Som medlem af GYMLF kan du forvente, at foreningen varetager dine interesser i forhold til ansættelses-, arbejds-, løn- og pensionsforhold. Vi arbejder på at varetage dine ansættelsesforhold og at sikre dig de bedste mulige økonomiske, administrative, arbejds- og pensionsvilkår.

For at blive medlem af GYMLF skal du samtidig være medlem af DJØF.

Nyheder

Regionalmøder om at håndtere konflikter

GymLF’s holdt tre regionalmøder i begyndelsen af året med fokus på, hvordan vi håndterer konflikter bedre. Og det virkede faktisk decideret konfliktnedtrappende at samle ledere, GL-repræsentanter og en organisationspsykolog. Konflikter

Læs mere