Ny uddannelse målrettet ledere på ungdomsuddannelser

CBS slår dørene op for en ny uddannelse, der er målrettet ledere på blandt andet STX og HF. Der har manglet en uddannelse med robust forskningsafsæt, som knytter an til ledernes daglige praksis, lyder det fra CBS Executive.

Efter nytår ser en ny kortere lederuddannelse for ledere på ungdomsuddannelsesinstitutioner dagens lys. Det er CBS Executive, der står bag uddannelsen, som er målrettet ledere på ungdomsuddannelserne fx STX, HF, VUC, HHX, HTX, EUD og SOSU.

”Flere har påpeget, at der mangler en lederuddannelse for ledere på ungdomsuddannelsesinstitutioner, der på én gang har et robust forskningsafsæt og knytter an til ledernes daglige praksis. Et forløb, der kan flytte kompetencer og mindset, uden at det behøver at være en hel masteruddannelse. Vores nye ledelsesudviklingsprogram er målrettet vicerektorer, vicedirektører, uddannelsesledere og afdelingsleder,” fortæller Peter Stolt, der er programdirektør for uddannelsen.

Uddannelsen udbydes af CBS Executive i tæt samarbejde med ledere af ungdomsuddannelsesinstitutioner og førende forskere inden for udvikling og ledelse af uddannelsesinstitutioner. Uddannelsen består fire gange to dage i form af to internater og to eksternater fra april til oktober 2021. Derudover er der forberedelse og opfølgning, så den samlede arbejdsmængde kommer op på cirka 14 dage. Prisen for uddannelsen er 38.900 kroner.

Strategisk blik og daglig drift

Uddannelsen har både fokus på lederens strategiske arbejde og dagligdagens drift. Denne vekselvirkning mellem dagligdagens drift og problemløsning og et reflekteret, strategisk ledelsesniveau er nem at tænke sig til – men svær at håndtere i praksis. Derfor giver uddannelsen lederen teorier, metoder og værktøjer på masterniveau, der er direkte anvendelige i den daglige ledelse.

Uddannelsen anvender en action learning-metode, hvor deltagerne undervejs arbejder strategisk med deres egne ledelsesudfordringer.

”Programmets deltagere bliver inviteret til konkret at analysere, eksperimentere og reflektere ud fra de forskellige ledelsesperspektiver, så læringen forankres i den enkelte deltagers egen dagligdag og institution,” siger Peter Stolt.

Læs mere om uddannelsen hos CBS Executive