Ny GymLF-undersøgelse tager temperaturen på din hverdag som gymnasieleder

Har du tid nok til at løse dine opgaver? Hvor søger du sparring, og hvordan går det med jeres samarbejde på skolen? Det og meget andet vil GymLF kortlægge i ny leder-trivselsundersøgelse, som bliver sendt ud i foråret 2023.

Som gymnasieleder bruger man både tid og krudt på at sikre, at ansatte og elever trives. Men hvem interesserer sig egentlig for ledernes egen trivsel? Det gør GymLF i hvert fald. Derfor sætter foreningen nu gang i en stor trivselsundersøgelse blandt alle medlemmer, som skal være med til at kortlægge, hvordan landets gymnasieledere ser på deres arbejdsforhold, arbejdsmængde og en række andre faktorer, der spiller ind på trivsel og arbejdsglæde.

Ideen til undersøgelsen opstod til et nordisk skolelederseminar, hvor GymLF’s repræsentanter bed mærke i, at alle vores nordiske naboer løbende gennemfører undersøgelser af gymnasieledernes trivsel. Det samme gør Skolelederforeningen, som repræsenterer lederne på de danske folkeskoler.

Konstitueret GymLF-formand Marianne Munch Svendsen fortæller:

”Vi blev bevidste om, at vi mangler noget. Der er brug for at lave en temperaturmåling på, hvordan lederne i vores sektor har det i deres job. På den måde kan vi også gribe ind, før eventuelle problemer med rekruttering og fastholdelse i sektoren vokser sig store. Det er vist det, som gamle A.P. Møller kaldte rettidig omhu. Med en landsdækkende undersøgelse af gymnasieledernes arbejdsvilkår får vi uvurderlig viden, som vi kan bruge i foreningens arbejde,” siger Marianne Munch Svendsen.

Hey leder, har du timer nok i døgnet?
En arbejdsgruppe i GymLF’s bestyrelse er i gang med at lægge sidste hånd på indholdet i undersøgelsen, som efter planen sendes ud til besvarelse hos medlemmerne i begyndelsen af 2023, så resultaterne kan fremlægges på GymLF’s generalforsamling til foråret, som ligger sammen med DG’s årlige ledelsestræf i Nyborg. I undersøgelsen vil der blandt andet blive spurgt om:

    • Samarbejdet – både i ledelsen, med lærerne og med det teknisk-administrative personale.
    • Ledelsens opgaver og tiden til at løse dem.
    • Kompetencer, kompetenceudvikling, efteruddannelse og rekrutteringsudfordringer.
    • Mulighed for sparring og deltagelse i netværk på tværs af skoler.

”Undersøgelsens spørgsmål får en klar toning på ledelsesopgaverne og dilemmaerne og det pres, man kan opleve både nedefra og oppefra. Der er en lang række forhold hos vores medlemmer, som vi meget gerne vil have viden om. Vi er i fuld gang med at udarbejde spørgerammen, så undersøgelsen kan blive sendt ud i begyndelsen af det nye år,” fortæller Marianne Munch Svendsen.

Når man spiser mails til aftensmad

GymLF håber fx at blive klogere på, hvor meget henholdsvis undervisnings- og ledelsesopgaver fylder for medlemmerne:

”De fleste af os har jo en kontrakt, hvor der ikke er fastsat nogen højeste arbejdstid. Og mange kender til, at mailboksen og Lectio-bunken først bliver åbnet efter kl. 16. Det kan man klare i en periode, men ikke altid. Så bliver det for opslidende,” siger Marianne Munch Svendsen.

Dokumentation er stærkere end fornemmelser

GymLF’s bestyrelse håber på høje svarprocenter i undersøgelsen. For jo flere gymnasieledere, som deltager, jo stærkere et dokument vil undersøgelsen være.

”Derfor håber vi selvfølgelig, at alle vores medlemmer vil investere lidt tid i at besvare, undersøgelsen,” siger Marianne Munch Svendsen og peger på, at GymLF med en landsdækkende undersøgelse får et slagkraftigt værktøj i hånden, når foreningen sammen med Djøf skal forhandle gymnasieledernes vilkår med STUK og Bestyrelsesforeningen.

”Når vi kommer med konkret dokumentation, forventer vi, at det vil give en helt anden lydhørhed, end hvis vi møder op med fornemmelser,” siger Marianne Munch Svendsen og tilføjer:

”Jeg håber da, at jeg har ret i min formodning om, at vores medlemmer føler, at jobbet som rektor, vicerektor, pædagogisk leder eller uddannelsesleder på et gymnasium er verdens bedste job. Men når det er sagt, så er der også en række udfordringer.”

Tid til at rette trivselsprojektøren mod lederne
I GymLF’s bestyrelse er man enige om, at det er på tide at dykke ned i gymnasieledernes trivsel. Vi har de systematiske og lovpligtige APV-undersøgelser, men der er brug for et mere detaljeret supplement, som også giver et landsdækkende overblik over ledelsestrivslen generelt på sektorniveau, pointerer Marianne Munch Svendsen:

”Ledernes trivsel kan måske godt blive lidt glemt, og det vil vi gerne råde bod på med undersøgelsen. Der er brug for at se, hvordan det står til på ledelsesgangene – både hvad angår rektor, men også mellemledernes trivsel. For her har vi også at gøre med en gruppe, som kan komme i klemme, hvis de ikke trives, er udfordrede eller har svært ved at nå opgaverne.”