Ny GymLF-formand kender både store og små gymnasiers vilkår indefra

Vild med ny viden og grebet af pædagogik og ledelse. Mød GymLF’s nye formand Marianne Munch Svendsen, som er klar til at gå i brechen for gymnasieledernes trivsel, kompetenceudvikling og løn.

Marianne Munch Svendsen, som er rektor på Falkonergården Gymnasium og HF, er nu officielt valgt til ny formand for GymLF. Det skete på foreningens generalforsamling i marts 2023. Med Marianne har GymLF fået en formand med et stærkt drive, stor erfaring og både udsyn og indsigt i sektoren.

Marianne Munch Svendsen har – bortset fra en ganske kort pause – været med i GymLF’s bestyrelse i mere end ti år og har været næstformand i en årrække. For hende er arbejdet for at forbedre vilkårene og passe godt på gymnasielederne helt centralt.

”Vi er en sektor, hvor vi som ledere som noget helt naturligt læser gymnasielærernes fagmagasin, er optaget af deres vilkår og følger de faglige diskussioner på lærerfronten tæt. Og det er godt, men vi skal også huske os selv og vores egne faglige forhold som ledere. Det er det, vi forsøger med GymLF: At sætte gymnasieledernes vilkår og udvikling på dagsordenen gennem arrangementer, samarbejder, nyhedsbrev og senest gennem vores store trivselsundersøgelse,” siger Marianne Munch Svendsen, der gennem hele sit liv har lavet frivilligt arbejde som blandt andet håndboldtræner, spejderleder, kajakinstruktør – og i diverse udvalg og foreninger startende med studenterrådet på uni.

Ny GymLF-formand Marianne Munch Svendsen elsker uddannelse og fortæller med et skævt grin, at hun lige har tilmeldt sig et kursus på IT-Universitetet ”med ECTS-point og det hele” i teknologiudvikling i gymnasieskolen. ”Det vil jeg gerne have mere indsigt i, for det bliver definerende for skolesektoren fremadrettet,” siger hun.

Fra mindre provinsgymnasium til privilegeret storbyskole

Hun kender gymnasiesektoren rigtig godt og har set den gennem mange forskellige briller i løbet af sit arbejdsliv – først som gymnasielærer i historie, geografi og idræt, derefter som evalueringskonsulent hos EVA, inden hun gik ledelsesvejen og blev uddannelseschef på Roskilde Handelsskole (HHX), senere rektor på Odsherred Gymnasium og nu rektor på et storbygymnasium.

”Jeg har prøvet mange forskellige ting, men fællesnævneren for det hele er uddannelse, pædagogik og undervisning, som jeg har været bidt af, siden jeg var tutor på RUC. Det, at jeg har været på forskellige arbejdspladser som både lærer, konsulent og leder, har givet mig en bred indsigt. For selvom gymnasierne er blevet ensrettet i bekendtgørelsen, så er der meget store forskelle i økonomi, ansvar og vilkår på de forskellige skoler. Jeg synes, jeg har stor indsigt i sektoren, som også blev styrket, da jeg læste på masteruddannelsen med ledere fra de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser,” siger Marianne Munch Svendsen.

Et sundt chok at føle sig så uvidende

Hun er selv student ’84 fra Odsherreds Gymnasium, hvor hun med egne ord var et menneske, der elskede at gå i skole og var god til det. Man skal ikke have været i lokale med Marianne Munch Svendsen i mange minutter, før man mærker hendes energi, drive og nysgerrighed. Det var måske det, der i slutningen af 1980’erne førte hende først til medicinstudiet og teologistudiet, inden hun landede på historiestudiet. Og det var måske også det, der fik hende til at kigge sig om efter et nyt job efter ti år som gymnasielærer i et job, hvor hun ellers havde det som blommen i et æg.

”Efter ti år som lærer på Falko var jeg rutineret, garvet, vellidt og privilegeret med spændende opgaver. Det sagde jeg farvel til, da jeg fik job som evalueringskonsulent hos EVA. Jeg havnede på en ny arbejdsplads, hvor jeg ikke forstod forkortelserne. I starten var jeg i chok over at føle mig så uvidende,” fortæller hun.

Men det chok var også en øjenåbner.

”For sådan er det jo på en ny arbejdsplads. Det gav mig en robusthed, tror jeg, og når man har prøvet det én gang og har presset sig selv til at stå på tæer, så finder man jo ud af, at der er gode kolleger og spændende opgaver det nye sted,” fortæller Marianne Munch Svendsen, som har tabt sit faglige hjerte til gymnasiesektoren.
”Vi er en sektor, hvor man har lyst til at blive. Man er omgivet af nysgerrige og vidende kolleger og søde elever. Der er mulighed for hele tiden at blive klogere, være nysgerrig og omformulere sit stof. Tiden løber bare her. Man keder sig aldrig,” siger hun.

Frivilligt arbejde i blodet

Som ny GymLF-formand har Marianne Munch Svendsen blikket rettet mod GymLF’s vigtigste opgave: At sikre skolerne frihed til at fastsætte rektors løn, fordi den også er rammesættende for hele ledelsens løn.

”Det er jo det, vi fra starten har kæmpet for: At bestyrelserne definerer lønrammen for rektorerne, i stedet for at vi har den her rigide model, hvor vi er underlagt en uigennemskuelig ramme. Det er op ad bakke, men det er stadig vores altoverskyggende opgave”.

Og så er der gymnasieledernes trivsel. Sammen med en dedikeret arbejdsgruppe i bestyrelsen har Marianne Munch Svendsen været primus motor i at få gennemført GymLF’s første, store trivselsundersøgelse, som du kan læse mere om her. Der er gået både frivillige weekend-, aften- og juleferietimer ind i arbejdet.

”Sådan er det bare. Jeg har ikke små børn mere, og når man sætter skibe i søen, så kræver det et stykke arbejde. Alle nye initiativer tager tid, men det er tiden værd. For nu er vores undersøgelse færdig, og vi har et solidt materiale at arbejde ud fra, som er med til at kvalificere det, vi gør. Hvis man vil gøre opmærksom på problemer, så er det godt at kunne verificere dem med konkrete data,” siger hun.

 

Om Marianne Munch Svendsen

Rektor på Falkonergården Gymnasium og HF siden 2018 og formand for GymLF. Marianne Munch Svendsen er også medlem af Offentlige Chefers repræsentantskab i Djøf. Hun har en master i gymnasieledelse fra SDU og er uddannet cand.mag. i geografi og historie fra RUC med et bifag i idræt fra Københavns Universitet. Hun begyndte karrieren som gymnasielærer på Falkonergården Gymnasium, hvor hun var fra 1994-2005. Derefter var hun evalueringskonsulent på EVA – Danmarks Evalueringsinstitut fra 2005-2007, inden hun trådte ind i gymnasieledelse og blev uddannelseschef på HHX på Roskilde handelsskole fra 2007-2012. Derefter blev hun rektor på Odsherreds Gymnasium, hvor hun var fra 2012-2018, inden hun blev vicedirektør på Campus Bornholm fra 2017-18.