Når ny rektor kommer udefra: Er han nysgerrig eller handlingslammet?

Morten Lindegaard Banke Rasmussen er ny rektor på Mulernes Legatskole i Odense. Han blev rekrutteret udefra til jobbet og vil først bruge tid på at lære sin nye skole at kende, inden han sætter sine erfaringer fra privatskolesektoren, erhvervsskolesektoren og undervisningsministeriet i spil.

Hvilke fordele ser du i at være eksternt rekrutteret til jobbet som rektor?

Inden Morten Lindegaard Banke Rasmussen blev rektor på Mulernes Legatskole, var han vicerektor på en erhvervsskole.

”Det kedelige svar er, at jeg ikke har prøvet andet, så det er bare et vilkår for mig. Når det så er sagt, så kommer nye medarbejdere og ledere ofte med friske øjne og nye perspektiver, og det kan være sundt for en skole. Jeg er er så heldig, at jeg er kommet til en skole, som overordnet fungerer rigtigt, rigtigt godt og har glade og dygtige ledere, lærere og elever. Den situation giver mig mulighed for at tage mig tid til at få skolen ind under huden og forstå, hvad Mulernes Legatskole er for et sted. Hvad er det, vi skal holde fast i, og hvad skal ændres? Jeg har fx været rundt i alle klasser og tale med eleverne for at få deres perspektiv, og jeg tager mig tid til at stille de her dumme spørgsmål som: ’Hvorfor gør I det sådan?’ Jeg forsøger at gøre det i en kolossal respekt for stedet og bruger mine ledelseskolleger meget til at trykprøve og forstå historikken, når jeg undrer mig over noget. Kulturen og historien er en vigtig del af en skole. Det betyder ikke, at der slet ikke er noget, jeg laver om, men lige nu spørger jeg ind og har den nysgerrige kasket på.”

Hvilke ulemper ser du i at blive rektor på en skole, som du slet ikke kender i forvejen?

”Det er klart, at hvis du rekrutterer rektor internt, så får du også en stærk kontinuitet og historik, hvis skolen efterspørger mere af det samme. Så bagsiden af medaljen ved at komme ind udefra er, at det kræver mere tid. For jeg vil gerne lære skolen og kulturen at kende, inden jeg selv begynder at sætte mit præg. Jeg har meget bevidst valgt at tage mig tid til at lære plejer at kende.”

Har du altid villet være rektor?

”I bakspejlet kan jeg se, at jeg har lavet nogle naturlige skift i min karriere, som er gået mod mere ledelse. Det tiltrak mig at få indsigt og indflydelse i maskinrummet på en skole. Først var jeg underviser, så fik jeg en studievejlederrolle, sad i pædagogisk råd og var en del af bestyrelsen på skolen og dernæst fik jeg job som vicerektor. Som mange andre synes jeg, det er supersjovt at have med mennesker at gøre og rykke mennesker – uanset om det er elever i klassen eller højtkvalificerede fagpersoner, som gymnasielærere er. Det kræver et samspil mellem en lang række faktorer at få en uddannelsesinstitution til at lykkes og være endnu bedre i morgen, end den var i går.”

”Nye medarbejdere og ledere kommer ofte med friske øjne og nye perspektiver, og det kan være sundt for en skole.”

Hvordan forholder du dig til at komme ind som leder for et erfarent hold ledere?

”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde gjort mig overvejelser, inden jeg skulle møde dem. Min tilgang endte med at være den samme, som den altid er: Jeg byder ind med, den jeg er. Jeg har selvfølgelig fortalt om mine erfaringer og mit syn på skolen. Jeg har også sagt, at jeg i den grad har brug for at have et stærkt ledelsesteam, og at jeg har brug for, at de er åbne over for mig og hjælper mig med at få al den historik, de har, ind under huden. Jeg kommer ikke med alle svar og løsninger. Det bliver en fælles opgave at fastholde en god skole. Jeg har en teambaseret indgang til ledelse og er glad for en flad struktur. Og jeg tror på, at hvis der er ting, der skal forandres, så kræver det medejerskab hos elever, lærere og ledelse. Det betyder så også, at vi indimellem må gå nogle længere veje og omveje for at få et stærkere resultat.”

Hvordan bruger du dit ledelsesteam lige nu?

”Jeg bruger dem rigtigt meget. Vi er en rektor, en vicerektor og tre uddannelsesledere. Det er erfarne folk. Vicerektor har været her i seks års tid og de tre andre har været her i endnu flere år. De fleste er begyndt her som undervisere – én er endda selv student fra Mulernes Legatskole, så de har alle en historie på og med stedet. Det er rutinerede folk, som kender og kan drive stedet, og det er en dejlig luksus. Og det værdsætter jeg virkelig, for i min sidste stilling, var det helt anderledes. Dengang var vi to nyansatte ledere, der i fællesskab skulle lave en turn-around. Det var en helt anden situation.”

Hvad er det vigtigste i et ledelsesteam?

”Helt overordnet er det at lykkes med at lave en god skole, hvor vi løfter eleverne, og hvor lærere og elever søger hen og bliver hængende. Det skal det være rart at komme herhen – både for elever, medarbejdere og ledelse. Det er forudsætningen for, at det lykkes. Den anden del af det er, at vi også internt i ledelsen lykkes med det, vi sætter os for.”

”Kulturen og historien er en vigtig del af en skole. Det betyder ikke, at der slet ikke er noget, jeg laver om, men lige nu spørger jeg ind og har den nysgerrige kasket på.”

Du har jo både arbejdet på privatskole, i undervisningsministeriet og senest været vicerektor på en stor erhvervsskole. Hvilke erfaringer fra dine tidligere job kan du bruge som rektor?
”Ja, jeg kommer med en indsigt fra både offentligt drevne, private skoler og fra erhvervsskolesektoren. Det har givet mig et bredt netværk, jeg kan trække på. Jeg har også netværk og indsigt i arbejdsgange fra min tid i ministeriet, som kan være et plus på en skole: Jeg er en leder, som ved, hvordan det politiske fungerer, og hvordan arbejdsgangene er i styrelserne og departementet. Det er en fordel i mit job, at man har en ide om, hvilke kanaler man skal bruge. Så på den måde giver det mig en fordel. Tendensen er jo, at man gerne vil have enheder, som har flere forskellige uddannelser, og som kan rumme flere forskellige elevtyper. NEXT, hvor jeg var ansat, er en kæmpestor skole med tusind elever og mange ansatte, så det var en ny rolle for mig. Det var sjovt at være med til at udvikle en campus, hvor vi udbød flere uddannelser, og finde ud af, hvor uddannelserne kunne spille sammen – og hvor de ikke kunne spille sammen. Vi gik fra 400 til 900 elever i de år, jeg var der.”

”Jeg i den grad brug for at have et stærkt ledelsesteam, og jeg har brug for, at de er åbne over for mig og hjælper mig med at få al den historik, de har, ind under huden.”

Hvilket aftryk drømmer du om at sætte som rektor?

”Du kan sikkert finde rektorer i historiebøgerne, som drømte om at sætte et markant aftryk. Jeg er ikke sikker på, at jeg har behov for at sætte et fedt aftryk. Men jeg vil gerne være med til at lave en god skole, hvor eleverne søger hen, bliver hængende og bliver løftet fagligt og dannes socialt. Og jeg vil gerne være kendt for, at jeg har været med til at skabe en god arbejdsplads og en god skole, hvor det giver mening at tage sin uddannelse og have sit arbejdsliv. Når jeg går ind i en klasse, så skal det være sådan, at jeg har lyst til, at her skal mine egne børn gå. Og når jeg træder ind på lærerværelset, så skal jeg det være et sted, som mine bedste venner kunne have lyst til at arbejde. Så jeg sætter barren højt.”

Hvad oplever du som din egen største udfordring som leder?

”Jeg kommer som ny rektor med denne her afsøgende tilgang, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad de har været vant til på skolen, hvordan jeg er forskellig fra det, og hvad jeg så vil gøre. Det er en eksplorativ tilgang, som måske tager noget mere tid, end hvis jeg bare kom ind og lavede en masse ændringer. Det betyder måske også, at nogen vil synes, det er rart, at jeg tager mig god tid og andre vil sige: ’Men hvad vil han? Sidder han bare dernede og er nysgerrig og undersøgende?’ Det, som nogen kan opfatte som, at jeg har respekt for stedet, kan andre opfatte som nøl eller manglende vilje og evne til at gøre noget.”

Om Morten Lindegaard Banke Rasmussen

Rektor på Mulernes Legatskole siden august 2021. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet i 2005. Morten Lindegaard Banke Rasmussen har blandt andet været lektor på Falkonergårdens Gymnasium fra 2007-2014 og uddannelsesleder på Ingrid Jespersens Gymnasieskole fra 2014-2017. Han har også et års erfaring som chefkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, inden han i 2018 fik job som vicerektor på erhvervsskolen NEXT.