Mette Pryds vil sætte lederes efteruddannelse på dagsordenen

Uddannelseschef på Nykøbing Katedralskole, Mette Pryds, er nyt medlem i GymLF’s bestyrelse. Som leder er hun stærkt optaget af medarbejdermotivation, og i GymLF-bestyrelsen vil hun kæmpe for endnu flere gode efteruddannelsestilbud målrettet gymnasieledere.

Mette Pryds holder udviklingsfanen højt på Nykøbing Katedralskole, hvor hun har været uddannelseschef siden 2015. I foråret 2021 trådte hun ind i GymLF’s bestyrelse som ny repræsentant for Region Sjælland.

”Vores sektor er lige nu under et ret stort politisk pres. Jeg er optaget af, hvordan vi navigerer i det som ledere. For det almene gymnasium er en succes, og det skal vi blive ved med at være,” siger Mette Pryds, som har været leder siden 2011 og har en master i gymnasiepædagogik.

Til daglig står hun blandt andet i spidsen for den pædagogiske udvikling på Nykøbing Katedralskole.

”Jeg er optaget af, hvordan vi skaber medejerskab og motivation i lærerkollegiet, også for udvikling. For der er ingen tvivl om, at lærerne har travlt, når de ud over at levere knaldgod undervisning også skal have plads til udvikling. Men det kan lade sig gøre.”

”Vores sektor er lige nu under et ret stort politisk pres. Jeg er optaget af, hvordan vi navigerer i det som ledere.”

Alle slags skoler i bestyrelsen

Med sin plads i GymLF-bestyrelsen er hun også med til at give stemme til mindre og mellemstore gymnasier i provinsen.

”Jeg tror, det er vigtigt, at der er geografisk spredning i bestyrelsen, så skolerne er bredt repræsenteret,” siger Mette Pryds, der sammen med resten af bestyrelsen arbejder videre med at sikre ledere i gymnasiet ordentlige og gennemskuelige lønforhold.

”Det er vigtigt for vores sektor at holde fokus på, hvorfor der tilsyneladende er prop i lønsystemet, og hvordan ministeriet forholder sig til det,” siger hun.

Glem ikke at efteruddanne dig selv

Mette Pryds faglige hjerte banker også for efteruddannelse. Og hun glæder sig over det tilskud, som GymLF-medlemmer kan søge til efteruddannelseskurser i Djøf-regi.

”Gymnasieledere er en særlig gruppe, som har meget ansvar og er ledere for højtuddannede medarbejdere. Jeg vil arbejde for, at vi får endnu flere gode og relevante efteruddannelsesmuligheder. Der kan godt være tendens til, at man som leder kommer til at sætte sig selv bagerst i køen til efteruddannelse, hvis man ikke er bevidst om det. Men det er helt nødvendigt, at vi udvikler og holder vores kompetencer ajour og sparrer med andre. Og netop det kan GymLF være med til at styrke,” siger Mette Pryds.

 

Kort om Mette Pryds

Uddannelseschef på Nykøbing Katedralskole siden 2015. Uddannet cand.mag. i historie og oldtidskundskab fra Syddansk Universitet i 1997 og har en master i Gymnasiepædagogik fra 2005. Fra 2011-2015 var hun uddannelseschef på Næstved Gymnasium og HF og inden da lærer på Nykøbing Katedralskole fra 1999-2011.

Merete Pryds er uddannelseschef på Nykøbing Katedralskole og er nyt medlem af GymLF’s bestyrelse.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere