Lederuddannelse: Spørg dig selv, hvad du egentlig har brug for, inden du vælger en master

Du er ekstra godt klædt på til jobbet som leder i gymnasiet med en efter- eller videreuddannelse inden for ledelse. Men er det umagen værd at tage en master, som rigtig mange gymnasieledere gør? Eller får du lige så meget ud af at tage en diplomuddannelse, nogle kortere ledelseskurser eller købe dig til et coachingforløb? Rikke Bay Andreasen har rådgivet hundredvis af ledere. Her får du hendes bedste råd om karriereudvikling og valg af lederuddannelse.

Er du bedre stillet karrieremæssigt, og bliver du en bedre leder af at tage en lederuddannelse eller gennemføre et længere lederudviklingsforløb?

Svaret er et stort rungende ja fra Rikke Bay Andreasen, som er videnudviklingschef i Djøf. Og hun ved, hvad hun taler om, for hun har gennem de sidste 12 år som executive coach og ledelsesrådgiver sparret med en lang række ledere fra stort set alle brancher og sektorer.

”Der er ingen garantier for, at det er lederuddannelsen, der skaffer dig drømmelederjobbet, men du er helt sikkert bedre stillet med end uden. En lederuddannelse udvider din faglige – og personlige – horisont, giver dig et ledelsesfagligt sprog og nye tilgange til at løse dine udfordringer. Samtidig har de fleste lederuddannelser et spor, der handler om lederens personlige udvikling, så uddannelsen gør dig efter al sandsynlighed også til en mere bevidst og reflekterende leder,” siger Rikke Bay Andreasen.

Spørg dig selv, hvad din drivkraft er

Mange af de ledere, hun har rådgivet og coachet, kommer med et ønske om at tage en master. Det viser sig i mange tilfælde at være det rigtige valg, men Rikke Bay Andreasen opfordrer altid til, at man reflekterer over formålet og sine bevæggrunde, inden man lægger sig fast på typen af lederuddannelse.

”Man får det største udbytte af en masteruddannelse, hvis man kan få fat i sin indre drivkraft og sin lyst til at lære,” siger hun.

Det er ifølge Rikke Bay Andreasen mindre godt, hvis man hovedsageligt er styret af eksterne formelle krav eller forventninger, eller hvis ens valg har karakter af enten en principbeslutning eller en tilfældighed.

”Hvis det er tilfældet, bliver læringsudbyttet sandsynligvis mindre alene af den grund, at det kan være svært at fastholde gejsten og engagementet undervejs, men også fordi man muligvis ikke har fået gennemtænkt, hvordan man i dagligdagen vil forankre sin nye viden, og så får man måske i sidste ende ikke brugt det, man har lært.”

Rikke Bay Andreasen peger på, at der er mange veje til at blive en god leder.

”Der findes rigtig mange gode lederuddannelser og mange måder at få en ledelsesfaglig saltvandsindsprøjtning på.”

”Man får det største udbytte af en masteruddannelse, hvis man kan få fat i sin indre drivkraft og sin lyst til at lære”

Rikke Bay Andreasen, videnudviklingschef i Djøf

Skal du tage en master, diplom, coaching eller korte kurser?

Alle landets universiteter tilbyder masteruddannelser i ledelse, ligesom der findes en lang række relevante diplomuddannelser med fokus på ledelse. Derudover er der forskellige executive-forløb for offentlige ledere, et hav af kortere ledelseskurser med bestemte temaer og 1:1-ledercoachingforløb. Og så er der intensive summer-schools for ledere på både danske og udenlandske universiteter.

Udvalget er med andre ord stort. Der ligger derfor en vigtig opgave i at finde ud af, hvad det præcist er, du som leder har brug for.

”Hvis du er en erfaren leder, som egentlig har styr på det meste, men har brug for at arbejde med nogle helt specifikke ledelsesudfordringer fx kommunikation, så har du måske større glæde af at tage et intensivt kursus eller et coaching- eller ledelsesudviklingsforløb med fokus på at styrke netop dén kompetence frem for at tage fx en master,” forklarer Rikke Bay Andreasen.

Mange ender med en master

Mange ledere i gymnasiesektoren ender dog med at tage en masteruddannelse. Og det er afgjort det rigtige valg for mange, understreger hun.

”Med en master ved man, hvad man får, og det giver en tryghed både for den, der vælger den, og for potentielle arbejdsgivere. “

Rikke Bay Andreasen, videnudviklingschef i Djøf

“En master er en formel, anerkendt, forskningsbaseret uddannelse, som er forankret på et universitet, hvor man bliver opdateret med nye ledelsesstrømninger og viden på et højt niveau,” opsummerer hun.

Har man en master, sender man også et signal om, at man har engagement, interesse og stamina til at gennemføre et krævende uddannelsesforløb ved siden af sit job. Men det bør være en gennemtænkt beslutning, der også involverer arbejdspladsen og familien, understreger Rikke Bay Andreasen. 

”Det er vigtigt, at man har et bagland, der er med på, at man fx bruger en del af sin fritid på at læse og skrive opgaver, og på den måde skal man også skele til sin livssituation.”

Rikke Bay Andreasen opfordrer også kraftigt til, at man involverer sin arbejdsplads i, hvordan ens nye kompetencer kan komme i anvendelse i dagligdagen.

”Det er et springende punkt for ens udbytte af efteruddannelsen, at der er en tæt kobling mellem den teoretiske læring og den daglige praksis. Jo mere arbejdspladsen er involveret og støtter op, jo hurtigere vil man omsætte sine nye kompetencer, og jo mere synligt og konkret vil det være, at man har udviklet sig som leder.”

Et netværk, der rækker langt

Når man vælger lederuddannelse, er det også en god ide at overveje, om man har brug for at gå i dybden med ledelsesudfordringerne i gymnasieverdenen sammen med andre gymnasieledere, eller om man kunne have glæde af at sparre med ledere fra andre dele af det offentlige – eller det private.

Uanset om man ender med at sætte sig på efteruddannelsesbænken med kolleger fra gymnasieverdenen eller ledere fra helt andre sektorer, skal man ikke undervurdere det netværk, man får på de længerevarende lederuddannelser.

”Mange fremhæver det netværk af andre ledere, man får via sin lederuddannelse, som ekstremt værdifuldt. Det er noget, folk trækker på i mange år bagefter både til at sparre om ledelsesmæssige udfordringer og til at komme videre i karrieren,” siger Rikke Bay Andreasen.

Husk, at du som medlem af GymLF og Djøf kan få karrieresparring i Djøf, og husk, at du kan få tilskud fra GymLF til lederkurser i Djøf.


Om Rikke Bay Andreasen

Videnudviklingschef i Djøf, certificeret coach og har 12 års erfaring med karrieresparring og rådgivning af ledere. Rikke har en master i positiv psykologi og er censor på masteruddannelsen i positiv psykologi på Aarhus Universitet. Hun er oprindeligt uddannet journalist og har også en diplomuddannelse i redaktionel ledelse og en baggrund som leder.

Spørgsmål, du kan overveje, inden du vælger lederuddannelse

  • Hvad er dit formål med at tage lederuddannelsen?
  • Hvad skal uddannelsen give dig? Hvad har du brug for at udvikle og blive bedre til?
  • Hvad er din indre drivkraft? Hvad motiverer dig særligt?
  • Hvad vil du bruge lederuddannelsen til? Skal den fx være branchespecifik eller helst ikke?
  • Hvor vigtigt er det for dig at få en formel lederuddannelse med ECTS-point? Hvordan kan det være?
  • Hvordan har du lyst til at lære? Hvor teoretisk/praktisk skal uddannelsen være?
  • Hvordan vil du involvere din arbejdsplads? Hvordan vil du bruge det, du lærer, i din daglige ledelsespraksis?
  • Hvor stor en arbejdsbyrde kan du påtage dig? Hvordan hænger arbejdsbyrden sammen med dit privatliv?
  • Hvad er din økonomiske ramme? Hvad er muligt inden for den?
  • Kender du nogen, der har taget uddannelsen før dig? Hvad siger de om den?

Kilde: Rikke Bay Andreasen

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere