Ledere i gymnasiet kan nyde godt af ny attraktiv OK18-chefaftale

Ny aftale for chefer på uddannelsesinstitutioner er et kæmpe skridt i den rigtige retning for ledere i gymnasiet - og for GymLF. Mere lokal løndannelse, sikring af lederløn ved fusioner og Djøf-forhandlingsret for de pædagogiske ledere er bare nogle af landevindingerne. Her er overblik over de markante resultater på chefområdet - og dermed dig som leder i gymnasiet - i forbindelse med OK18. 

Ny aftale for chefer på uddannelsesinstitutioner er et kæmpe skridt i den rigtige retning for ledere i gymnasiet – og for GymLF. Mere lokal løndannelse, sikring af lederløn ved fusioner og Djøf-forhandlingsret for de pædagogiske ledere er bare nogle af landevindingerne. Her er overblik over de markante resultater på chefområdet – og dermed dig som leder i gymnasiet – i forbindelse med OK18. 

Et af de elementer i aftalen, der får betydning for ledere i gymnasiet, er, at den urskov af chef- og lederaftaler, som har været på undervisnings- og uddannelsesområdet, forsvinder. Fra 1. januar 2019 bliver de mange aftaler erstattet af to lederaftaler: Den ene aftale dækker ledere på gymnasier, voksenuddannelsescentre og erhvervsskoler – altså uddannelser under Undervisningsministeriet. Den anden chefaftale, der gælder ledere på professionsskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner – med andre ord uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”I GymLF er vi rigtig glade for, at der er indgået en ensartet aftale på gymnasielederområdet. Aftalen er kulminationen på flere års seriøst arbejde i både GymLF, Djøf og i samarbejde med bestyrelsesforeningen for at få ministeriet til at rykke sig. Det er nu lykkedes,” siger Jesper Vildbrad, formand for GymLF og rektor på Svendborg Gymnasium.

Kristian Jacobsen, der sidder i bestyrelsen for offentlige chefer i Djøf og selv er tidligere GymLF-formand, har siddet med ved forhandlingsbordet.

De nye aftaler gælder automatisk for alle der ansættes fra 2019 og frem. Indtil januar gælder de nuværende aftaler, som derefter lukkes.

Slut med lønkaos ved fusioner og campuskonstruktioner

De nye aftaler er interessante for gymnasieområdet, blandt andet fordi, der de senere år været en række sager, hvor chefer for almene gymnasier har måttet gå kraftigt ned i løn i forbindelse med fusioner og campus-konstruktioner, da lønnen før har været knyttet til den enkelte uddannelsesinstitution. Sådan er det altså ikke mere. Fremover ansættes der ikke længere chefer på institutionsspecifikke aftaler – altså fx aftaler, der kun gælder for det almene gymnasium i form af chefaftalen på undervisningsministeriets område. Den nye aftale er ikke længere bundet til konkrete institutionstyper. Det betyder, at fremtidige fusioner og campusdannelser kan rummes i de nye aftaler.

GymLF’s formand glæder sig over, at gymnasieledernes forhold nu er sikret, uanset hvilken type institution de er en del af.

”Vi har gennem en årrække haft adskillige problematiske sager blandt andet om lønændringer og nedgang i lønnen hos ledelsen i forbindelse med fusioner. Det er meget positivt, at der nu er kommet en klar aftale på området. Gymnasieskoleverdenen i dag er omskiftelig, og vi kommer til at se flere fusioner og samarbejder på tværs. Den nye aftale sikrer vores løn og ansættelsesforhold uanset skolekonstruktionen og institutionstypen,” siger Jesper Vildbrad.

Pædagogiske ledere med i chefaftalen
En anden central del af aftalen set med GymLF-øjne er, at nu bliver også de pædagogiske ledere omfattet af den nye samlede chefaftale. Hidtil har det været sådan, at GL på papiret har haft forhandlingsret for pædagogiske ledere – også dem som ikke er organiseret i GL. I praksis har Djøf dog godt kunnet forhandle kontrakter også for deres medlemmer med titel af pædagogisk leder. Men med den nye aftale bliver linjerne helt klare, fordi aftalen med GL og de pædagogiske ledere udgår, og alle pædagogiske ledere bliver omfattet af den nye chefaftale.

”Det er noget, vi har arbejdet for, siden GymLF blev etableret. Vi er rigtig glade for, at alle ledere i gymnasiet nu er omfattet af en lederoverenskomst. Det sætter en tyk streg under, at når man bliver uddannelsesleder, så er man altså også leder og ikke noget som helst andet. Det er centralt,” siger Jesper Vildbrad.

Mere magt over lønnen lokalt

Også på et andet punkt, som GymLF har kæmpet for i en årrække, er der hul igennem i den nye aftale: Gymnasieledernes løn bliver i stigende grad et lokalt anliggende. Undervisningsministeriet vil fortsat have tilsyn med lønningerne, men en del af den nye aftale er en fælles hensigtserklæring om at gøre løndannelsen til et lokalt ansvar. Det betyder, at rektorer på den nye aftale kan gives ’rimelige’ lønstigninger, uden at bestyrelsen skal ansøge ministeriet om bemyndigelse. Om de perspektiver siger Jesper Vildbrad:

”Vi har hele tiden ment, at det er de lokale forhold på det enkelte gymnasium, der bør være afgørende for at fastsætte lederens løn. Man bør lokalt bør kunne differentiere i lønnen uden bureaukrati, alt efter om det er er en stor skole, en lille homogen skole med kun stx eller en stor hyperkompleks campus-konstruktion.”

Djøf klar med rådgivning de kommende måneder

Alle gymnasieledere forsætter på deres nuværende kontrakter, indtil de selv beslutter andet. Det vil være interessant for rektorer ansat efter 2007 at overgå til den nye aftale. Tjenestemænd kan med fordel blive i dén ansættelsesform. Alt dette vil der komme flere informationer om. Djøf sætter nu en større kommunikations- og rådgivningsindsats i gang, så alle GymLF-medlemmer i løbet af efteråret får den relevante rådgivning og overblik over deres individuelle muligheder. Der vil blive indkaldt til GymLF-medlemsmøder i hele landet med dette tema. Som leder behøver du ikke beslutte dig for at overgå til den nye aftale inden 1. januar. Der er også muligheder for at skifte aftale efterfølgende.

Syv centrale nedslag i den nye chefaftale

  • 1. januar bortfalder det hidtidige lønsystem. Det er slut med klassificerede lønrammer og cheflønpuljer.
  • Den gamle aftale afløses af en såkaldt takstløs overenskomst. Fremover aftales der én samlet løn. Det er det slut med grundløn efter en takst og forskellige tillæg.
  • Selvom lønnen er takstløs reguleres den løn, man har aftalt, med den statslige generelle lønregulering.
  • De er sikret et minimumslønniveau svarende til lønramme 35, blandt andet fordi alle mellemledere fx pædagogiske ledere også omfattes af aftalen.
  • Alle der ansættes efter 1. januar får 18 procent i pension.
  • Undervisningsministeriet vil fortsat have tilsyn med lønningerne. En del af den nye aftale er dog en fælles hensigtserklæring, som kan gøre løndannelsen til et lokalt ansvar.
  • Der er også hjemmel i de nye aftaler for at skabe fratrædelsespakker. Hvis man ønsker at ansætte en leder tidsbegrænset skal de ske på en åremålskontrakt med de regler og tillæg, som gælder for åremålsansættelser.

Tak til Kristian Jacobsen, der har siddet med ved forhandlingsbordet, for at udlægge teksten. Kristian Jacobsen er rektor på Sorø Akademi, medlem af offentlige chefers bestyrelse i Djøf og tidligere formand for GymLF.