Lærere motiveres af gulerod og inddragelse

Flere elever gennemfører og får højere karakterer, når lederen belønner lærere, der når deres mål, og samtidig arbejder med transformationsledelse, der fokuserer på at skabe fælles målsætninger, som gennemsyrer lærernes tanker og undervisning. Mød forsker Christian Bøtcher Jacobsen her – og til GymLF’s regionale møder i februar 2015.

Flere elever gennemfører og får højere karakterer, når lederen belønner lærere, der når deres mål, og samtidig arbejder med transformationsledelse, der fokuserer på at skabe fælles målsætninger, som gennemsyrer lærernes tanker og undervisning. Mød forsker Christian Bøtcher Jacobsen her – og til GymLF’s regionale møder i februar 2015.

 

 

Den mest effektive opskrift på at motivere gymnasielærere består af en blanding af belønning af de dygtige, som når målene, og samtidig, at lærerne føler ejerskab til skolens mål og værdier – også når de lukker døren til klasseværelset.

Sådan lyder den forsimplede version af, hvad der ifølge adjunkt Christian Bøtcher Jacobsens forskning motiverer lærere på gymnasier.

”Man skal have blik for, at det ydre og det indre skal spille sammen. Gymnasielærere bliver mest motiverede, hvis lederne benytter sig af flere måder at lede på. Det er sammenhængen, som er mest virkningsfuld,” siger adjunkten fra Aarhus Universitet, der sammen med en række forskerkolleger har udgivet bogen ”Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne.”

 

Ledelse er afgørende

Forskerne har undersøgt, hvilke faktorer der påvirker offentligt ansattes motivation. Her opererer de både med indre og ydre motivation.

”Den indre motivation handler groft sagt om at have spændende opgaver og om, at lærerne føler, at de gør en forskel. De ydre faktorer handler blandt andet om løn og arbejdstid. Forskningen viser, at begge dele påvirker lærernes motivation,” fortæller Christian Bøtcher Jacobsen.

De to typer motivation kan understøttes af henholdsvis transformations- og transaktionsledelse. Transaktionsledelse kan beskrives som en lidt gammeldags noget for noget-tilgang, hvor medarbejderne leverer en arbejdskraft og til gengæld bliver belønnet med deres løn. Her bliver der opstillet mål, som medarbejderne skal leve op til.

Transformationsledelse fokuserer på at skabe fælles målsætninger, som skal gennemsyre hele arbejdspladsen Her skal lederen være god til at sælge de fælles mål og minde medarbejderne om, hvad gymnasiet er sat i verden for.

 

Belønning mindsker fravær

Transaktionsledelsen har vist sig især at have positiv effekt på, hvor mange elever der gennemfører gymnasiet, og hvor høje karakterer de får til afgangseksamen.

”Medarbejdere har brug for at blive nurset, men det er også nødvendigt, at lederne sætter klare mål for skolen og fremhæver de lærere, som når målene. De kan få lidt højere løn, men belønningen kan også komme i form af anerkendelse eller større selvbestemmelse end andre lærere,” siger Christian Bøtcher Jacobsen.

Undersøgelserne viser, at også transformationsledelse har positiv virkning på karaktererne.

”Lærerne lukker ofte døren bag sig, når de går ind i klasseværelset, så det kræver, at ledelsen er nået igennem med sine budskaber, hvis det skal virke,” siger Christian Bøtcher Jacobsen, der ikke vil anbefale den ene metode frem for den anden, hvis man vil nå resultater.

”Det er kombinationen, der er effektfuld. Kører man alene på belønning, kan det blive meget ugennemsigtigt, mens lærerne ved, hvor lederen vil hen, hvis de er blevet involveret i processen. De to ledelsesformer går hånd i hånd.”

 

Lederen skal ud over rampen

Christian Bøtcher Jacobsens forskning peger på, at ledere på gymnasier ser sig selv som transformationsledere, og det er også den type ledelse, de helst vil stå for. Undersøgelser viser dog også, at lærerne i mange tilfælde har en anden oplevelse af deres leder. De oplever, at målene og visionerne kommer frem i skåltalerne, men ikke i hverdagen.

Er der for stor afstand mellem lærernes og ledernes opfattelse af, hvordan rektor bedriver ledelse, er det i bedste fald uskadeligt.

– Hvis lederen ikke kommer ud over rampen, virker det slet ikke. Og internationale undersøgelser viser, at det kan være skadeligt, fordi lærerne oplever, at rektor lever i en anden verden. Det er dog ikke noget, vores undersøgelse viser, understreger Christian Bøtcher Jacobsen.

 

Hør Christian Bøtcher Jacobsens oplæg om motivationsledelse ved GymLF’s regionale møder i begyndelsen af 2015.

 

 

Gode råd om at motivere lærere

1. Kommunikér tydeligt om skolens mål

Lærerne skal vide, hvilke mål de skal arbejde efter. Målene kan variere fra gymnasium til gymnasium, så derfor er det afgørende, at lærerne ved, hvilke de skal arbejde efter. Vis, hvad der er mest vigtigt.

 

2. Kom videre end skåltalerne

For transformationsledere gælder det om at komme videre end intentionerne. Man skal arbejde med ledelsesstrategi og nøje overveje, hvordan man kommunikerer budskaberne, så de gennemsyrer hverdagen. Er der for stor afstand mellem skåltalerne og den virkelighed, lærerne oplever, kan det have negativ effekt på motivationen.

 

3. Følg op

Når lærerne har gjort det godt, skal de have det at vide. Det gælder både enkelte lærere, grupper eller hele lærergruppen. Fortæl dem, at de har gjort en forskel.

 

 

 

Sådan skal du ikke gøre

Passive ledere = lav motivation

Den mindst virkningsfulde type ledelse er passiv ledelse, hvor lederen hverken er tydelig omkring målene, følger op på resultaterne og i det hele taget ikke blander sig meget, viser forskningen.

 

 

 

’STYRING, LEDELSE OG RESULTATER PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE’

Christian Bøtcher Jacobsens forskning er en del af bogen ”Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne”, som er udgivet af Rockwool Fonden. Forskningen er støttet af Rockwool Fonden. Bogen kan findes på Gymnasieforskning.dk