Kompetenceudvikling målrettet gymnasieledere

Der er skræddersyet efter- og videreuddannelse på vej til dig, der er leder i gymnasiet.

Som leder i gymnasiet har man brug for målrettet efter- og videreuddannelse. Som en konsekvens af det, går GymLF og Danske Gymnasier nu sammen med Djøf Kurser om at lave skræddersyede kurser til ledere i gymnasiet.

”Det gør vi, fordi målrettet efteruddannelse er et helt centralt fokuspunkt i GymLF’s arbejde. Som forening skal vi kunne tilbyde alle vores medlemmer relevante efter- og videreuddannelseskurser med fokus på ledelse i gymnasiet og hf. Det skal være en selvfølge, at kurser for gymnasieledelser udbydes og faciliteres af GymLF, DG og Djøf,” siger GymLF’s formand Jesper Vildbrad.

Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre parter, som holder møde i løbet af foråret. Derefter bliver de fælles kurser annonceret for medlemmerne.