Jesper Vildbrad stopper som formand for GymLF

Rektor Jesper Vildbrad går på pension i løbet af efteråret 2022. Derfor skal GymLF også sige farvel til sin formand gennem otte år.

Efter 25 år i topgymnasieledelse takker Jesper Vildbrad af og forlader sin stilling på Svendborg Gymnasium. Forude venter pensionen. Det betyder også, at GymLF’s medlemmer til næste generalforsamling skal vælge ny formand for foreningen. Fra efteråret vil næstformand Marianne Munch Svendsen, som er rektor på Falkonergården Gymnasium, være konstitueret formand.

”Der er i første omgang bestyrelsesseminar til september, hvor GymLF’s bestyrelse vil konstituere sig.

Marianne Munch Svendsen konstitueres som formand og varetager formandsposten frem til valg af formand på generalforsamlingen i foråret 2023,” fortæller Jesper Vildbrad.

Til august har han 25-års jubilæum som rektor. Vildbrad startede rektorkarrieren på Tønder Gymnasium, hvor han var rektor i otte år, og har de seneste 17 år stået i spidsen for Svendborg Gymnasium, som er et af Danmarks største gymnasier. Vildbrad var aktiv i etableringen af foreningen GymLF, som han har været formand for siden 2014.

Chefaftalen på godt og ondt

Det har været otte år med tryk på, hvor GymLF som underafdeling af Djøf har været involveret i en lang række overenskomstmæssige forhold, som har betydning for alle gymnasieledere i Danmark.

”Djøf har været god til at inddrage GymLF. Vi er blevet brugt som sparringspartner på flere vigtige områder,” siger Jesper Vildbrad.

Chefaftalen har fyldt meget. Først blev aftalen set som et særdeles positivt nyt tiltag for gymnasielederne, men siden er smilene stivnet, og aftalen og fortolkningen af den har i stigende grad givet panderynker i GymLF og Djøf.

”Lade os sige, at aftalen har medført lige dele begejstring, udfordring og diskussion,” konstaterer den afgående formand, der garanterer, at GymLF-bestyrelsen fortsat vil følge og forsøge påvirke chefaftalens videre færd lige så intenst.

 

Vigtig take-away-viden i GymLF-nyhedsbrev

GymLF er en interesseorganisation, som varetager medlemmernes interesser med fokus på arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår.

”Så den store udfordring er jo, at vi ikke har noget mandat. Men vi forsøger at gøre vores indflydelse gældende blandt andet gennem vores løbende samarbejde med Bestyrelsesforeningen, som vi oplever lytter til os, fx når det handler om forholdene for rektorer og de pædagogiske ledere,” siger Jesper Vildbrad.

GymLF’s bestyrelse forsøger at sætte aftryk på debatten og italesætte arbejdsforholdene og dilemmaerne i hverdagen for gymnasielederne.

”Vi har vores nyhedsbrev, som vi er meget stolte af. Med det prøver vi at skubbe til debatten og levere viden, som vores medlemmer kan bruge direkte i deres hverdag som gymnasieledere. Det samme har vi forsøgt at gøre gennem vores generalforsamlinger med paneldebat, som de sidste år er afviklet virtuelt med succes,” siger han.

 

En forening, du kan møde lokalt

Stort set alle landets hf- og stx-rektorer og vicerektorer samt størstedelen af de pædagogiske ledere er i dag medlemmer af GymLF. Det gør foreningen til en vigtig stemme med slagkraft i Djøf.

Arbejdet i GymLF’s bestyrelse bygger på hundrede procent frivilligt arbejde, og bestyrelsen forsøger at gøre en forskel for medlemmerne i hele landet. Her er foreningens tre årlige regionale møder en grundsten.

”Jeg er stolt af vores koncept med regionale møder, som betyder, at vi kan give vores medlemmer i hele Danmark det samme. Du behøver ikke tage til København, men kan komme til et møde i din egen region og høre spændende oplæg om ledelse og ansættelsesvilkår. Det er en vigtig del af GymLF,” siger Jesper Vildbrad.

Alle GymLF’s medlemmer skal vælge ny frontfigur for foreningen på næste generalforsamling.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere