Jesper Vildbrad er ny formand for GymLF

Rektor på Svendborg Gymnasium Jesper Vildbrad har tre klare mærkesager for Gymnasieskolernes Lederforening. Det handler om højere rektorlønninger, flere uddannelsesledere i foreningen og stærke regionale netværk. Mød den nye formand for GymLF.

Rektor på Svendborg Gymnasium Jesper Vildbrad har tre klare mærkesager for Gymnasieskolernes Lederforening. Det handler om højere rektorlønninger, flere uddannelsesledere i foreningen og stærke regionale netværk. Mød den nye formand for GymLF.

 

 

Efter et års tid som aktiv næstformand i Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF) kan Jesper Vildbrad nu skrive formand på cv’et. Omrokeringen i bestyrelsen kom lidt hurtigere, end den nye formand, der er rektor for et af landets største gymnasier, havde regnet med.

Hvorfor skifter GymLF hele tiden formand?
”Det gør vi sandelig heller ikke. Kristian Jacobsen, der var formand i et godt års tid, fik nyt job som rektor på Sorø Akademi, som er et statsligt gymnasium. Det betød, at han pludselig sad på samme side af forhandlingsbordet, som dem GymLF skal forhandle med. Det blev for tæt, og derfor valgte han at gå af.”

Hvad er forskellen på dig og Kristian Jacobsen som formænd?

”Vi har arbejdet tæt sammen som formand og næstformand sammen med resten af bestyrelsen i GymLF, så og i bund og grund brænder vi for det samme og arbejder i den samme retning – heldigvis. Min opgave er at køre videre med den linje, vi har lagt for dagen med en samlet bestyrelse.”

Derfor kommer GymLF med Jesper Vildbrad som formand til at fokusere på tre vigtige sager:
1. Rektorernes lønniveau skal løftes

2. GymLF skal også være uddannelsesledernes foretrukne forening

3. GymLF skal have en stærk lokal forankring via regionale netværk

 

1. Rektorernes lønniveau skal løftes

Lige nu står rektorernes lønudvikling stille. GymLF har løbende møder med ministeriet om den sag, som ifølge Jesper Vildbrad er kerneudfordringen for foreningen lige nu. Drømmescenariet for GymLF er at gøre op med cheflønspuljen og lægge meget mere beslutningskraft om løn hos bestyrelserne.

”Vi mener, at bestyrelserne skal have en langt større bemyndigelse til at forhandle løn med deres rektor. Cheflønspuljen er en underlig fiktiv størrelse, og en meget stor del af de kontrakter, som rektorerne laver med bestyrelserne, er dikteret af ministeriet. Det vil vi have gjort op med,” siger Vildbrad.

Og det er ikke kun til rektorernes bedste.

”Når vi får løftet rektorernes løn, drypper det videre ned igennem systemet til uddannelsesledere og vicerektorer. Vi står i en situation i dag, hvor mange skoler har uddannelseschefer, der ikke kan stige i løn, fordi de så vil komme til at tjene lige så meget eller mere end rektor. Det er uholdbart,” siger Jesper Vildbrad.

Han peger på, at de fastfrosne lønninger forhindrer dygtige uddannelseschefer og vicerektorer i at søge rektorstillinger.

”Det indskrænker ansøgerfeltet, når dygtige folk vil falde i løn eller ikke kan blive garanteret den løn, de ønsker. Der har været eksempler på, at kompetente ansøgere er sprunget i målet til rektorstillinger, fordi man ikke engang kan matche deres nuværende løn,” forklarer Jesper Vildbrad.

 

2. Uddannelsesledernes forening

I gymnasiet er udviklingen for længst løbet fra at tale om lederen til at tale om ledelsen, påpeger Jesper Vildbrad. Derfor er det også en helt naturlig udvikling, at flere og flere uddannelsesledere kommer med i GymLF.

”Vi er en forening for ledelserne på gymnasieskolerne, og vi varetager hele ledelsens interesser. Ved de seneste overenskomstforhandlinger var det da også GymLF, der fremførte krav for uddannelseslederne,” konstaterer han og understreger, at et medlemskab af GymLF også handler om mere end økonomiske interesser og lønposestørrelser. GymLF har sammen med rektorforeningen nye efter- og videreuddannelseskurser med fokus på lederudvikling i støbeskeen, ligesom foreningens medlemmer kan tilmelde sig de mange lederkurser i Djøf-regi.

 

3. Regionale netværk og ledelsessparring

GymLF er stærkt forankret i alle danske regioner, og GymLF’s bestyrelse er bevidst sammensat af både uddannelsesledere og rektorer fra alle regioner. I januar-februar holder foreningen fire regionale møder med inspirationsoplæg om motivationsledelse, erfaringsdeling fra lederkolleger og nyt fra foreningen og Djøf. Der vil også være mulighed for at komme med i regionale netværk. Og det kan især være et relevant tilbud for mange uddannelsesledere.

”Det med at have en fælles dag eller et fælles døgn med et netværk af ledelseskolleger fra samme skolestørrelser er guld værd. De fleste rektorer sidder i et eller flere forskellige netværk, men mange uddannelsesledere er ikke med i nogen netværk. Det kan de komme via GymLF,” siger Jesper Vildbrad.

 

 

 

Kort om Jesper Vildbrad

  • Rektor på Svendborg Gymnasium fra 2005. Svendborg Gymnasium har 1200 elever og flere end 130 lærere.
  • Rektor på Tønder Gymnasium fra 1997-2005
  • Gymnasielærer på Svendborg Gymnasium fra 1988 og inspektor samme sted fra 1995
  • Lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup fra 1984-88 og undervisningsassistent på Institut for Idræt på SDU i 1984-88
  • Pædagogikum fra Faaborg Gymnasium i 1984
  • Cand.mag. i historie og idræt i 1983

Privat er Jesper Vildbrad gift, far til fem – inklusiv to bonusbørn – og kan til foråret både kalde sig farfar og morfar.