Inge Reich: Ny elevfordeling kræver, at ledere skruer op for samarbejdet

Vicerektor på Høje-Taastrup Gymnasium Inge Reich er nyt medlem i GymLF’s bestyrelse. Som leder på et vestegnsgymnasium er hun stærkt optaget af elevfordeling og efterlyser mere videndeling på tværs af gymnasier og ledelser.

Inge Reich var lærer på Høje-Taastrup Gymnasium i over 20 år, før hun trådte ind i ledelsen på skolen. Så hun kender både sin egen skole og sektoren rigtigt godt. Det er derfor et erfarent gymnasiemenneske, der i foråret 2021 er trådt ind i GymLF’s bestyrelse.

”Selvom jeg ikke har årevis af erfaring som leder, kender jeg sektoren indgående,” siger Inge Reich.

Når man spørger, hvilke ledelsesmæssige dagsordner der står hendes hjerte nært lige nu, falder svaret prompte:

”Det er et tema, som er topaktuelt, nemlig den nye elevfordeling, som vi i den grad mærker på Vestegnen. Det er godt, at der bliver gjort noget, men det kommer lidt sent og ville nok have været en lettere øvelse, hvis der var blevet gjort noget for fem år siden,” konstaterer hun.

”Jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejder mere med at hjælpe hinanden og dele viden på tværs af skoler.”

Samarbejd, eller tab elever på jorden

Høje-Taastrup Gymnasium er en af de skoler, som ikke må optage STX-elever næste år for at sikre en ny elevsammensætning. Men elevgruppen forsvinder jo ikke, påpeger Inge Reich og pointerer, at gymnasielederne og gymnasierne har en stor opgave nu med at bruge hinandens kompetencer.

”Det ligger mig på sinde, for jeg kan godt være bekymret for, at mange af de elever, som vi har haft, og som er rigtigt glade for at gå hos os, nu bliver placeret på andre skoler, hvor de ikke vil trives. Vi har oparbejdet en kæmpe viden om den her elevgruppe, og jeg kan godt blive bekymret for de unge mennesker, som kommer over på andre skoler, som måske ikke er klædt godt nok på til opgaven. Worst-case-scenariet er, at vi taber de her elever på jorden,” siger Inge Reich.

Vicerektor med både kemi og idræt på skemaet

Og netop her kommer øget samarbejde og et ønske om flere ledernetværk og sparringsfora – også i GymLF-regi – ind i billedet:
”Jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejder mere med at hjælpe hinanden og dele viden på tværs af skoler. Selvfølgelig skal den enkelte skole fungere og have succes, men vi er her jo primært for de unges og for samfundets skyld,” siger Inge Reich, der også vil arbejde for øget samarbejde i GymLF.

Selvom hun er vicerektor og både står for optag af elever, planlægning af skemaer og samtaler med medarbejdere, er hun en af de gymnasieledere, som også underviser ved siden af ledelsesopgaverne. Faktisk har hun både to kemiklasser og to idrætshold ved siden af lederjobbet.

”Jeg kan stadig godt lide at komme ned til eleverne og mærke, hvad der sker hos dem. Det kan jeg bedre, når jeg er deres lærer, end hvis jeg kommer ned som vicerektor,” siger hun.

Kort om Inge Reich

Vicerektor på Høje-Taastrup Gymnasium siden 2019. Hun er uddannet cand.scient. i idræt og kemi fra Københavns Universitet i 1997 og er ved at lægge allersidste hånd på en diplomuddannelse i ledelse på CPH Business. Inge Reich har været ansat på Høje-Taastrup Gymnasium siden 1998. De første mange år som lærer, fra 2018 som uddannelseschef og derefter vicerektor. Hun underviser fortsat i kemi og idræt ved siden af vicerektorposten.

Den nye elevfordeling optager Inge Reich, der er vicerektor på Høje-Taastrup Gymnasium og nyt medlem af GymLF’s bestyrelse.