Hvilke faktorer bestemmer din løn? Djøf og GymLF laver mere præcis lønstatistik

GymLF og Djøf vil gerne have et mere præcist billede af løndata fra landets gymnasieledelser. Det vil øge gennemsigtigheden af de mønstre, der er i rektor og øvrige lederes lønsammensætning og løntildeling.

I mange år har GymLF været i dialog med STUK om rektorernes løn og resultatløn. Ofte har vi været vidne til, at rektor fik afslag på ansøgning om løntillæg efter mange års tjeneste uden nogen egentlig begrundelse. I andre tilfælde lykkedes det relativt enkelt for nogle rektorer at få tildelt et tillæg. I begge tilfælde var det meget svært at blive klog på grundlaget for beslutningen eller afslaget.

Overordnet er rektorernes løn fastlagt ud fra skolernes størrelse (antal årselever). Hvis det imidlertid var den eneste faktor, som var gældende, ville det også være helt entydigt, hvilken ramme bestyrelserne får tildelt, når de skal ansætte nye rektorer på gymnasierne. Men sådan er det ikke, og indmeldinger fra forskellige rektorer til GymLF giver indtryk af, at rektorerne ikke altid forstår logikken bag det beløb, som de tildeles i løn, og de beløb, som de hører deres kolleger, aflønnes med.

Nyt og mere detaljeret spørgeskema på vej

I GymLF har vi derfor aftalt med Djøf, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, der er mere fintfølende, end de løndata som kan trækkes fra statens løntal.

Spørgeskemaet vil blive sendt ud, samtidig med at Djøf kører de årlige lønundersøgelser for alle medlemmerne i Djøf.

GymLF og Djøf vil hen over foråret og sommeren fastlægge de oplysninger, som I på skolerne vil blive bedt om at svare på. Det kan fx være løn, resultatløn, skolestørrelse, uddannelsestyper/kompleksitet/udfordringer, anciennitet, ledelsesuddannelse osv. Det gælder både rektors egen løn, men også vicerektors og uddannelseslederes løn.

Undersøgelsen bliver anonym og sendes via Djøfs medlemssystem til rektorerne på skolerne.

Illustration: Pixabay | GymLF har aftalt med Djøf, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, der er mere fintfølende, end de løndata som kan trækkes fra statens løntal. Spørgeskemaet bliver sendt ud, samtidig med at Djøf kører de årlige lønundersøgelser for alle medlemmerne i Djøf.

En mere detaljeret lønanalyse giver gennemsigtighed

Djøf vil herefter kunne lave en mere detaljeret lønanalyse, som vil øge gennemsigtigheden af de mønstre, der er i vores lønsammensætning og løntildeling. Forhåbentlig kan denne viden give os bedre mulighed for at presse STUK/bestyrelsesformændenes Bestyrelsesforening til at arbejde for, at man også som rektor har udsigt til en lønudvikling i løbet af sin ansættelse.

I GymLF kommer vi til at følge op på, om alle får indsendt oplysninger til Djøf, så vi kan få så solid en analyse som muligt. Djøf har i øvrigt oplyst os om, at de ikke har kopi af alle kontrakter, som de skal have efter den nye chefaftale, da ikke alle skoler har indsendt dem.

GymLF opfordrer til, at dette bliver gjort hurtigt, så Djøf til sin rådgivning har et konkret overblik over så mange skoler som muligt. Djøf oplyser også, at der fortsat er problem med de løndata, der kommer fra skolerne. Således er vi nu henne i 2. kvartal 2021, før det forventes, at statens løntal viser et korrekt billede af den faktiske lønudvikling.