Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 2020

Torsdag d. 27. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45  

Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2020 ved at klikke på dem i dagsorden herunder.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  1. Budget for 2020
  2. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen. Lars Korslund Nielsen er vicerektor på

Læs mere

STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling. På konferencen for rektorer i november løftede

Læs mere