Gymnasiets mellemledere kan tanke op i ledernetværk

En ekstra hjerne og et stort fagligt kram. Sådan kan man beskrive et godt fagligt ledernetværk. GymLF’s trivselsundersøgelse viser, at mange mellemledere i gymnasiet savner netværk og sparring. Her deler en uddannelseschef og en vicerektor inspiration fra deres mellemledernetværk. Og husk at Djøf kan hjælpe med opstart af netværk.

Kun cirka halvdelen af uddannelseslederne i gymnasiet er med i et ledelsesnetværk, viser GymLF’s trivselsundersøgelse. Et netværk giver ellers mulighed for både menneskelig og ledelsesfaglig sparring om dilemmaer, beslutninger og ideer. Og et netværk kan give inspiration, ny viden og nye vinkler. Så måske skulle flere mellemledere overveje at stifte deres egne netværk?

Det gjorde omkring 20 gymnasiale uddannelsesledere og vicerektorer fra forskellige skoler i hele landet i 2011. En af dem var Anette Pedersen, som er uddannelseschef på Herning Gymnasium. De seneste 12 år har netværket været en vigtig del af hendes ledelsesliv.

”Det er meget givende at få nye perspektiver – både på sin ledelse men også på gymnasiet og de konkrete udfordringer, der er i sektoren. Som mellemleder kan man have en lidt særlig position, fordi der ledelsesmæssigt både er nogen over og under dig. Det er fx ofte dig, som har ansvaret for at udrulle nye initiativer med alle de uforudsete faktorer, der kan være. Netværket er et fortroligt sted, hvor man kan sparre med ligesindede kolleger fra andre skoler. Det er enormt givtigt,” siger Anette Pedersen.

Anette Pedersen, som er uddannelseschef på Herning Gymnasium, var med til at stifte mellemledernetværket i 2011 sammen med en række andre skoler. De fik inspiration af Djøf til opstarten.

Netværk er et spejl, som giver nye vinkler

Netværket, som Anette Pedersen var med til at stifte, fik i sin tid navnet Nørre Vosborg-netværket opkaldt efter den vestjyske herregård Nørre Vosborg, hvor det første møde fandt sted efter et oplæg om etablering af netværk fra Djøf. Alle medlemmer i netværket er uddannelsesledere, uddannelseschefer eller vicerektorer i det almene gymnasium. Indimellem er der udskiftning i medlemsskaren, hvis medlemmer bliver forfremmet til rektor eller går på pension, men medlemstallet ligger konstant på lidt over 20.

Mette Pryds, som er vicerektor på Nykøbing Katedralskole, kom med i netværket for syv år siden:

”Det er fantastisk at være i et netværk. Det giver nye vinkler og et spejl på min ledelsespraksis. Jeg tror, det er sundt at få et blik udefra og blive forstyrret,” siger Mette Pryds. 

Møder med en fast drejebog

Fast struktur er et af kodeordene for et velfungerende netværk, mener både Mette Pryds og Anette Pedersen. I Nørre Vosborg-netværket mødes man fast to gange om året: I september og i februar – skiftevis øst og vest for Storebælt. Møderne varer altid i to dage. Den første dag indledes med et skolebesøg med tilhørende rundvisning og et relevant oplæg på en af netværksmedlemmernes skoler. Derefter går turen til et konferencested, hvor resten af programmet foregår. Her er der typisk et eksternt oplæg og efterfølgende debat om et aktuelt emne, og så er der middag og overnatning. Programmet på dag to er typisk tættere sparring om aktuelle temaer eller dilemmaer fra medlemmernes ledelseshverdag.

”Jeg tror, det er centralt, at vi mødes over to dage. Det, at man også er sammen ved en middag uden et officielt program, gør, at man også taler sammen som mennesker og ikke kun som ledere. Det er en afgørende forskel fra andre faglige netværk,” siger Mette Pryds.

Anette Pedersen er enig:
”Vores netværk kan noget på det relationelle plan. Det er svært at sætte på formel, men vi forsøger at skabe en ramme, som også gør det muligt at være fortrolige.”

”Jeg oplever, at netværket giver stor værdi i dagligdagen. Det, at man kan tage telefonen og ringe og læsse af elle få gode ideer til at gribe en sag an, kan være som at få kunstigt åndedræt,” siger Mette Pryds.

Fra elevtrivsel til affaldssortering

Og hvilke emner diskuterer netværket så? Stort set alt, der rører sig hos ledere i gymnasiet: Det kan være elevtrivsel, håndtering af elevklager, brug af data, psykologisk tryghed, bæredygtighed, organisering af eksamener for elever på særlige vilkår eller debat om værdier hos nye generationer af medarbejdere.

”Der er en stor bredde i emnerne, vi tager op – fra dybe teoretiske diskussioner om ledelsesstile til helt lavpraktiske løsninger på problemer med affaldssortering eller konkret indlogering af elever på studieture. Det er det, der gør netværket så fantastisk,” forklarer Mette Pryds.

Anette Pedersen nikker:

”De emner, vi tager op, spænder meget bredt. For nylig kørte der en mailtråd om, hvordan vi hver især tackler, at der er flere elever på særlige vilkår til eksamen. Efterfølgende havde vi Undervisningsministeriets tilsynskontor ude for at holde oplæg om emnet,” fortæller hun.

Der er altid nogle at ringe til om ledelsesdilemmaer

Ud over de planlagte to årlige møder er medlemmerne af netværket løbende i kontakt på kryds og tværs og sparrer gerne på mail og telefon indbyrdes.

”Jeg oplever, at netværket giver stor værdi i dagligdagen. Der er altid nogen, man kan skrive eller ringe til og lige høre, hvordan andre ledere tackler det ene eller det andet. Det, at man kan tage telefonen og ringe og læsse af elle få gode ideer til at gribe en sag an, kan være som at få kunstigt åndedræt,” siger Mette Pryds.

Du skal turde dele sejre og sårbarheder

Både hun og Anette Pedersen peger på det paradoksale i, at det tilsyneladende kun er halvdelen af mellemlederne i gymnasiet, som er med i et ledelsesnetværk. Ifølge GymLF’s trivselsundersøgelse er kun 52 procent af mellemlederne og 69 procent af vicerektorerne med i et netværk – mod 92 procent af rektorerne. Næsten alle de uddannelsesledere, som ikke er med i et netværk fortæller, at årsagen er, at de ikke kender noget netværk eller ikke er inviteret til et netværk. En stor andel pointerer også, at de ikke oplever, at de kan afse tid til at være i et netværk.

Det er ellers både tiden og pengene værd, oplever vores to netværksmedlemmer, som opfordrer kolleger til at gå sammen i netværk. Én ting er dog vigtigt: At man tør dele både sejre og sårbarheder.

”Et velfungerende netværk kræver, at man har lyst til at både give og modtage. Du skal turde blotte dig og være villig til at bruge dig selv og dine udfordringer som leder og dele din egen skoles måde at gøre tingene på,” siger Mette Pryds.

Alle ledere i GymLF, som er interesserede i at starte en netværksgruppe om ledelse, kan få hjælp til design af program, aktuelle temaer og eventuelt facilitering af første møde. Kontakt chefkonsulent Christian Ahlefeldt-Laurvigen i Djøf på cal@djoef.dk eller telefon 2148 9836 for mere info.

Inspiration: Kort om netværket

  • Fødselsår: 2011
  • Fødested: Nørre Vosborg – en herregård vest for Holstebro
  • Antal medlemmer: 20+
  • Medlemmer: Mellemledere fra store og små gymnasier i hele landet
  • Møder: To møder a to dage hvert år. Medlemmerne skiftes til at planlægge og organisere.
  • Faste indslag: Alle møder i netværket har et aktuelt tema og en ekstern oplægsholder. Der er altid et skolebesøg og god tid til sparring.

Flere uddannelsesledere drømmer om netværk

Kun knap halvdelen af mellemlederne er med i et netværk, viser GymLF’s trivselsundersøgelse.

Læs mere om gymnasielederes arbejdsglæde og hadeopgaver eller zoom ind på trivslen hos mellemledere i gymnasiet i artiklen her: Mellemledere føler sig mere pressede end rektorer.

Du finder hele GymLF’s trivselsundersøgelse her.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere