Gymnasiernes Bestyrelsesforening skruer op for samarbejdet med GymLF

GymLF og Gymnasiernes Bestyrelsesforening vil fremover have et tættere og mere formaliseret samarbejde om fælles interesseområder, fortæller formand for GymLF Jesper Vildbrad.

I januar mødtes formændene for GymLF og Gymnasiernes Bestyrelsesforening til det første fælles møde i mere end et år. Parterne er enige om, at det er vigtigt at holde hinanden orienteret om de foreningers arbejde.

”Samarbejdet med bestyrelsesforeningen er essentielt for os fx i forhold til bestyrelsesforeningens møder med ministeriet,” siger GymlF-formand Jesper Vildbrad.

Dels kan GymLF klæde Bestyrelsesforeningen på i forhold til rektorernes udfordringer løn- og ansættelsesmæssigt, og dels får Bestyrelsesforeningen en relevant sparringspartner i forhold til de tanker og overvejelser foreningen har på gymnasieledernes område, forklarer GymLF-formanden.

”Samarbejdet kan bane vejen for en større forståelse i ministeriet for ledelsernes løn- og arbejdsforhold” siger Jesper Vildbrad.

Frem ad banen bliver der holdt møde mellem GymLF’s og Bestyrelsesforeningens formænd og næstformænd to gange om året.

”Det kommer til at sikre kontinuitet i arbejdet med de fælles interesser vi har som fx ansættelsesvilkår for kommende nye rektorer,” pointerer Jesper Vildbrad.