Gymnasieledere skal være mere frygtløse

De fleste ledere kender fornemmelsen af at skubbe svære beslutninger og ubehagelige konflikter foran sig. Erhvervspsykolog Morten Novrup Henriksen har skrevet bogen ’Frygtløs ledelse’. Han peger på, at modige ledere får et bedre arbejdsliv og mere velfungerende organisationer.

De fleste ledere kender fornemmelsen af at skubbe svære beslutninger og ubehagelige konflikter foran sig. Erhvervspsykolog Morten Novrup Henriksen har skrevet bogen ’Frygtløs ledelse’. Han peger på, at modige ledere får et bedre arbejdsliv og mere velfungerende organisationer.

”I sense much fear in you,” siger jedimesteren Yoda til den kommende leder Anakin Skywalker i Star Wars. Samme snak har erhvervspsykolog Morten Novrup Henriksen ofte med de ledere og chefer, han coacher og rådgiver i det erhvervspsykologiske konsulenthus IMPAQ, som han driver med kollegaen Thomas Lundby. Sammen har de to skrevet bogen ’Frygtløs ledelse – Håndter din frygt og styrk din autenticitet’. En af bogens pointer er, at mange ledere i dag har en kolossal teoretisk viden om ledelse, men at de ofte ikke handler på deres viden i praksis.

”De fleste ledere ved godt, hvad der bør gøres i en given situation, men er ofte ikke villige til at stå ved det ubehag og den usikkerhed, der er forbundet med at handle,” siger Morten Novrup Henriksen, som kommer og fortæller om frygtløs ledelse på GymLF’s regionale møder til foråret.

Hvad hvis det hele eksploderer?

morten-novrup-henriksen

Hverdagen som leder er fuld af situationer, der kalder på at blive håndteret. Et eksempel kunne være, hvis man som leder sidder med ved et teammøde og konstaterer, at den faglige samtale og dagsorden glider af sporet. Der er måske opstået en lidt uheldig kultur, og man har erfaret, at især et par medarbejdere gentagne gange er med til at afspore møderne.

”Som leder kan man typisk en masse teori om kultur i organisationer. Man ved, at medarbejderes adfærd påvirker de andre medarbejdere, at følelser smitter og at engagement, motivation og samarbejde i et team er vigtigt. Man ved også, at når nogen gentagne gange kommer ud af et sidespor, så skal det håndteres. Alligevel er der noget hos mange ledere, der afholder dem fra at gribe ind. Frygten er med andre ord kommet til at spille en alt for stor rolle,” forklarer Morten Novrup Henriksen.

Men hvad er det, lederen i denne her situation er bange for?

”At nogen bliver vrede, at tingene eksploderer både i den konkrete situation og generelt. At nogen går i raseri og at konflikten vokser sig større. Det handler grundlæggende om, at man som leder frygter, at man ikke kan håndtere det, der sker, og dermed kommer til at fremstå inkompetent,” forklarer Morten Novrup Henriksen.

Viden er først brugbar, når du bruger den

De fleste lederuddannelser klæder lederne stærkt på med teori, men er ofte ikke gode nok til at integrere lederen som person. Og det er et problem, for hvis man skal være en kompetent og dygtig leder, skal man have en stor grad af mod og autenticitet. Og det er ikke noget, man bare går ud og får, fordi man har været på et kursus eller taget en diplomuddannelse. Det er noget, der skal trænes igen og igen i praksis.

”Lidt populært forklaret, kræver angst for hunde omgang med hunde. Det kan godt være, at du har lært alt om konflikthåndtering i et lederprogram, og at du kan kende forskel på en interessekonflikt og en værdikonflikt. Det er muligvis brugbar viden, men selve træningen i at håndtere en virkelig konflikt og udvikle den praktiske dømmekraft og opleve, hvad det gør ved dig som person, foregår i praksis,” forklarer Morten Novrup Henriksen.

Derfor arbejder han som erhvervspsykolog selv med metoden aktionslæring, der går ud på, at  han sammen med lederen fastsætter nogle helt konkrete udviklingsmål, som de skal pejle efter i praksis. Et mål kunne fx være at blive bedre til at håndtere sig selv, når man håndterer konflikter. Det mål sætter man så nogle konkrete aktioner i søen for at nå. En aktion kunne være, at lederen på et konkret teammøde skal konfrontere nogen eller påtale noget.

”Vi lokaliserer i fællesskab nogle konkrete situationer og relationer, hvor man kan træne kompetencen og evaluerer på det bagefter. Vi starter der, hvor mange lederuddannelser slutter og arbejder med, hvordan man som leder får sat sin viden og sin praktiske dømmekraft i spil,” forklarer han.

At hævde sig over andre

Morten Novrup Henriksen peger på, at gymnasiet har en særlig ledelsesmæssig udfordring, fordi mange ledere kommer fra lærernes egne rækker.

”Det at stille sig frem og hæve sig over de andre er forbundet med ubehag for mange ledere, fordi det både relationelt og magtmæssigt er en asymmetrisk relation. Samtidig er der en meget stærk diskurs i gymnasiet om demokrati og ligeværd. Det er en stor styrke, men også et stort benspænd for mange ledere – for hvorfor skal man hævde sig over de andre?”

bogforside-frygtloes-ledelse_525

Ja, hvorfor skal man det?

”Fordi du ér den! Der er nogen, som bliver nødt til at gå ind og have overblikket og sætte retning. Ellers har du en organisation, der løber i hundrede forskellige retninger hele tiden. Vi har fx en gymnasiereform, der sætter rammer for, hvor organisationen skal hen og hvad skolen skal lykkes med. Og det kan der være sindssygt mange holdninger til på et gymnasium. Men som leder har du ansvaret for, at I lykkes. Og det ansvar skal du tage på dig,” siger han.

Tag ansvaret på dig og få ro

Når lederne tager ansvaret på sig og bliver mere modige, så får de også meget mere ro på, viser erhvervspsykologens entydige erfaring.

”Du får en inderside med meget mere ro på. Du kommer til at hvile bedre i dig selv og kan træde i karakter på nogle sunde måder, hvor du hverken råber, skriger eller stikker halen mellem benene. Og så får du et langt større følgeskab. For når du som leder på en sund og rolig måde formår at træde i karakter, så skaber det medarbejdere, der udviser større tillid, respekterer dig mere og viser større følgeskab, fordi du siger hvad du vil og sætter standarder.”

Men er der slet ingen bagside ved at være frygtløs leder?

”Risikoen er selvfølgelig, at man misforstår det at være frygtløs og opfører sig som den genfødte Tarzan, der kommer svingende ind og dominerer og styrer alting. Alle styrker kan overgøres. Det at træde i karakter og blive tydelig kan tippe og blive truende og diktatorisk. Men for de fleste af de ledere, der bakser med frygten, er den risiko minimal.”

Hør mere og stil spørgsmål til Morten Novrup Henriksen, når han kommer og oplæg til GymLF’s regionale møder til foråret. Her får alle GymLF-deltagere et gratis eksemplar bogen ’Frygtløs ledelse – Håndter din frygt og styrk din autenticitet’.