Gymnasieledelse fyrede kritisk lærer og fik skarp kritik af ombudsmand

En bornholmsk lærer sendte kritisk mail og blev fyret. Så gik ombudsmanden ind i sagen og udtalte skarp kritik af bornholmsk gymnasieledelse og bestyrelse. Nu er læreren genansat. GymLF’s nyhedsbrev giver dig overblik over sagens hovedtræk og ser på, hvilke konsekvenser den har for gymnasieledelser generelt.

En bornholmsk lærer sendte kritisk mail og blev fyret. Så gik ombudsmanden ind i sagen og udtalte skarp kritik af bornholmsk gymnasieledelse og bestyrelse. Nu er læreren genansat. GymLF’s nyhedsbrev giver dig overblik over sagens hovedtræk og ser på, hvilke konsekvenser den har for gymnasieledelser generelt.

 Campus Bornholm opstod i 2010 som en fusion af Bornholms Erhvervsskole, Bornholms Gymnasium og VUC Bornholm. Campus har 1.550 unge og 4.100 voksne under uddannelse.

  • december 2015: En lærer på Campus Bornholm sender en mail til Folketingets Finansudvalg, hvor han kritiserer skolens ledelses økonomiske dispositioner i forbindelse med et byggeri. I mailen kalder han blandt andet campus for ’en synkende skude’ og opfordrer til, at man fyrer dele af ledelsen. Mailen sendes dagen før udvalget skal behandle en ekstraordinær bevilling til skolens byggeri.
  • februar 2016: Skolens ledelse afskediger læreren for illoyal optræden. I afskedigelsen henviser skolen også til, at timingen i kritikken lige før beslutningen om bevillingen, må anses for et forsøg på at skade skolen.
  • Fyringen bliver omtalt i medierne og skoleledelsen sender et orienteringsbrev til skolens medarbejdere, hvor ledelsen beskriver, at det kan være i strid med loyalitetspligten, hvis lærere ytrer sig offentligt om skolens økonomiske dispositioner.
  • april 2016: Læreren klager til folketingets ombudsmand, der går ind i sagen den 6. april.
  • august: Ombudsmanden udtaler skarp kritik af skolens ledelse og kalder det særdeles kritisabelt, at Campus Bornholm har afskediget læreren for at deltage i den offentlige debat som privatperson. Se ombudsmandens udtalelse her.
  • september 2016: Campus Bornholm genansætter læreren efter ombudsmandens kritik.
  • september 2016: Næstformand for Campus Bornholms bestyrelse Lars Goldschmidt trækker sig blandt andet efter at lærergruppen har udtrykt mistillid til ham.

Men får sagen fra den bornholmske uddannelsesinstitution konsekvenser for landets øvrige gymnasieledelser? Skal de agere anderledes? Det har vi spurgt ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og forsker og underviser i offentlig ret Pernille Boye Koch om.