GymLF står sammen med andre lederforeninger

GymLF står stærkere fx i forhandlinger med Undervisningsministeriet, når foreningen samarbejder med de øvrige lederforeninger i gymnasiesektoren.  

GymLF står stærkere fx i forhandlinger med Undervisningsministeriet, når foreningen samarbejder med de øvrige lederforeninger i gymnasiesektoren.  

 

GymLF samarbejder med de øvrige ledelsesforeninger på ungdomsuddannelsesområdet. Det gælder VUC’ernes, Erhvervsskolernes og Sosu-skolernes lederforeninger. Ønsket er blandt andet at præge dagsordenen i Undervisningsministeriet om cheflønsmidlerne. En ny struktur i ministeriet gør det vanskeligt at se, hvem der nu har den formelle kompetence på området. Der har været afholdt flere møder med de øvrige lederforeninger og Gymnasiebestyrelsesforeningen.

 

”Møderne har haft fokus på ministeriets forvaltning af cheflønsmidlerne og problemer ved nyansættelser af ledere på ungdomsuddannelserne i forhold til lønindplacering og eventuelle tillæg. Vi håber at kunne skabe større forståelse for problematikkerne ved en fælles henvendelse til ministeriet,” siger GymLF’s formand Jesper Vildbrad.

 

GymLF samarbejder også med andre foreninger på gymnasieområdet. Foreningen har aftalt faste årlige møder med Danske Gymnasier, hvor også Gymnasiebestyrelsesforeningen vil deltage. Punkterne på disse møder kunne være efteruddannelse, løn- og ansættelsesforhold, OK-diskussion og GymLF’s rolle i forhold til dette.

 

Derudover vil GymLF i år udarbejde et principprogram om, hvordan foreningen kan arbejde for at fremme løn- og ansættelsesvilkårene for alle medlemmer.