Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening

Onsdag d. 1. marts 2017 på Hotel Nyborg Strand kl 14.45

Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2017 ved at klikke på dem i dagsorden herunder.

Dagsorden;

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering. (bilag 2)
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  • Budget for 2017
  • Fastsættelse af kontingent; bestyrelsen foreslår at kontingentet uændret er 200 kr. pr kvartal.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant (Peter Wriedt, Rødkilde Gymnasium, vicerektor og Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium, rektor, genopstiller)
 9. Eventuelt.

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen. Lars Korslund Nielsen er vicerektor på

Læs mere

STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling. På konferencen for rektorer i november løftede

Læs mere