Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening 2020

Torsdag d. 27. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45  

Find formandens beretning, det reviderede regnskab og budgettet for 2020 ved at klikke på dem i dagsorden herunder.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  1. Budget for 2020
  2. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.