Generalforsamling d. 1. marts 2018

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening

Torsdag d. 1. marts 2018 på Hotel Nyborg Strand kl 14.45

Dagsorden;

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2017 til orientering.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  1. Budget for 2018
  2. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
 10. Mads Kildegaard Larsen, Chefkonsulent / Forhandlingsafdelingen i DJØF kommer med en status på OK ’18