Generalforsamling 28. februar 2019

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening

Torsdag d. 28. februar 2019 på Hotel Nyborg Strand kl. 17.00  

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2018 til orientering.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  1. Budget for 2019
  2. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.