Generalforsamling 27. februar 2019

Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening

Torsdag d. 27. februar 2019 på Hotel Nyborg Strand kl. 16.45-17.45 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019 til orientering.
 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  1. Budget for 2020
  2. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

Ny næstformand i GymLF

Lars Korslund Nielsen er valgt som ny næstformand i GymLF og afløser dermed næstformand gennem mange år Jørgen Lassen. Lars Korslund Nielsen er vicerektor på

Læs mere

STUK varsler prædiktive tilsyn

Med en ny type tilsyn ønsker STUK at danne et stærkere grundlag for at forudse skolernes økonomiske udvikling. På konferencen for rektorer i november løftede

Læs mere