Fra hjemmeside-inspektor til personaleleder

Uddannelsesledere er gået fra at være lærere med særlige opgaver til i dén grad at være personaleledere. Vi har spurgt en af GymLF’s mange uddannelsesledere Morten Ærø fra Rønde Gymnasium, hvad han får ud af at være med i foreningen.

Uddannelsesledere er gået fra at være lærere med særlige opgaver til i dén grad at være personaleledere. Vi har spurgt en af GymLF’s mange uddannelsesledere Morten Ærø fra Rønde Gymnasium, hvad han får ud af at være med i foreningen.

Hvorfor blev du uddannelsesleder?

Jeg blev spurgt af rektor, om jeg havde lyst til at blive uddannelsesleder i 2008. Jeg sagde ja med det samme. Jeg synes, det er fedt at være med i maskinrummet – dér hvor det sker.

Hvordan har dine opgaver ændret sig på de ni år?

Stillingen som uddannelsesleder er vokset. Da jeg begyndte var det på inspektorordningen, hvor jeg havde 400 timer om året til administrative ting. Jeg lavede markedsføring, lidt kommunikation, pressemeddelelser, hjemmesiden og havde nogle planlægningsopgaver. Dengang var jeg mere en lærer med administrative forpligtelser end en leder. I dag er jeg ansat som leder og har selvfølgelig også en ledelseskontrakt. Jeg har stort set ikke undervisning og slet ikke i øjeblikket, hvor jeg er på 80 procent, fordi jeg vil have tid til mine børn, mens de er små.

Hvorfor er du medlem af GymLF?

Jeg var medlem af GL før. Efter at rektorerne kollektivt havde meldte sig ud af GL, var det også et naturligt valg for mig at skifte fagforening. Når alle i ledelsesgruppen på gymnasierne har fået en mere professionel rolle, så synes jeg, det er oplagt, at vi også er med i den samme forening. De sidste ti år er de fleste uddannelsesledere gået fra at have en række administrative arbejdsopgaver til at arbejde med egentlig personaleledelse – i særdeleshed efter OK13. I mine første år som uddannelsesleder havde jeg fx ikke MUS med lærerne, men det har jeg i dag. Derfor er det også fornuftigt, at vi er i hver sin fagforening. Der er selvfølgelig en udfordring, hvis det er den øvrige ledelse, man har en konflikt med, men det er en meget lille potentiel ulempe. Min grundovervejelse er, at når man er ansat som leder og en del af et ledelsesteam, så bør man også organisere sig som gruppe.

Var det en svær beslutning at skifte fagforening?

Egentlig ikke. Jeg kunne mærke, at GL’s syn på lærernes situation og udfordringer i stigende grad var anderledes end mit. For nogle er der måske en væsentlig signalværdi i at melde sig ud af GL og ind i Djøf. For mit vedkommende var det bare en naturlig del af den udvikling, der var i min lederrolle. I dag ville jeg synes, at det var dybt mærkeligt at være med i GL som leder. De ledere, der er med i GL må identificere sig som lærere med særlige opgaver frem for som ledere med fx personaleledelse.

Hvad er dit råd til andre uddannelsesledere?

Jeg synes, det er fornuftigt at være i den fagforening, hvor de andre ledere er. Det er smart, at vi samler os ét sted. Det er sådan set ikke for at markere modstand mod GL, det giver bare god mening i dag, hvor vores ansættelsesforhold er så markant forskellige fra lærernes. Som uddannelsesleder er man meget mere rigtig leder og chef, end man var før. Og så kan man jo håbe på, at Djøf får forhandlingsretten for os, hvis vi er mange nok.

Hvad bruger du GymLF til?

Jeg bruger GymLF’s netværk til sparring. Men det fylder ikke til daglig. Jeg har selv oprettet en stor Facebookgruppe for ledere på de gymnasiale uddannelser, hvor vi er ligeglade med om folk er djøf’ere eller GL’ere. Nogle af dem møder jeg til GymLF’s regionsmøder. Jeg har også været med i et af Djøfs ledernetværk. Det var deltagere både fra den offentlige sektor og fra private virksomheder. Det blev faciliteret af en konsulent fra Djøf. Det var interessant at kigge ud over sin egen sektor og få et eksternt blik og perspektiv på sin egen. Der kan være problemer i den ene sektor, som de andre bare måber over – og omvendt. Det er sundt at få blik for.

Hvad er din holdning til, at du som medlem af GymLF også er medlem af Djøf?

Det er helt fint. Men jeg kan godt tænke, at det er lidt synd for Djøf, der i den grad har tabt kampen om sit eget navn. Man taler om djøf’ere og djøfi’sering som noget af det værste. Det bliver brugt som en karikatur. Det er ikke sådan, at jeg skammer mig over at være med i Djøf. Men jeg kan godt tænke, at det er lidt pudsigt, at jeg som humanist og cand.mag. er med i juristernes og økonomernes fagforening. På den anden side er det jo bare et navn.

 

Kort om Morten Ærø

Uddannelsesleder på Rønde Gymnasium siden 2008

Medlem af GymLF/Djøf siden 2014

Lærer på Rønde Gymnasium 2005-2008

Pædagogikum på Varde Gymnasium 2003-2005

Cand.mag. i engelsk og dansk

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere