Fire ting gymnasieledere skal vide om OK15

Der er fire vigtige elementer i de kommende overenskomstforhandlinger for ledere i gymnasiet. Her giver chefkonsulent i Djøf Peter Salling Petersen giver dig overblik over de mest relevante OK15-krav.

Der er fire vigtige elementer i de kommende overenskomstforhandlinger for ledere i gymnasiet. Her giver chefkonsulent i Djøf Peter Salling Petersen giver dig overblik over de mest relevante OK15-krav.

 

 

OK 15 står for døren. Her er Djøfs bud på de vigtigste pointer i overenskomstforhandlingerne for dig som leder i gymnasiet:

 

 1. Hav beherskede forventninger: Krisen kradser stadig

Overenskomsten fra 2013 blev kun lavet for to år, fordi man havde en forventning om, at Danmark var på vej ud af den økonomiske krise med mere solid offentlig økonomi til følge. Men krisen er trukket ud. Derfor har Djøf og de andre foreninger under Akademikerne givet hinanden håndslag på at begrænse sig til få, centrale og realistiske krav.

”Akademikerne stiller til overenskomstforhandlingerne med det færreste antal krav nogensinde,” forklarer Peter Salling Petersen.

 

2. Generelle krav for statslige chefer

Langt hovedparten af de begrænsede midler, som denne gang er i spil ved overenskomstforhandlingerne, forventes at blive anvendt til generelle forbedringer. Akademikerne fremsætter en række generelle krav for statslige chefer. Det er krav som også er interessante for ledere i gymnasiet. Det drejer sig bl.a. om:

  • at sikre lønudviklingen for alle grupper gennem generelle lønreguleringer og fastholdelse af reguleringsordningen, så lønnen holder trit med private lønninger.
  • at grupper i cheflønspuljerne som fx gymnasierektorerne skal sikres lønudvikling.
  • krav om forbedrede seniorregler i form af bedre ansættelsestryghed for ældre chefer, forbedrede fastholdelsesmuligheder og mulighed for udbetaling af pensionsbidrag for chefer på 60 år og derover.
  • krav om at man bevarer sin anciennitet ved jobskifte inden for samme overenskomstområde.

 

3. Specielt krav: Lige muligheder til rektorer for at stige i lønramme

Set i lyset af ovenstående, har Akademikerne så få specielle krav med for enkeltgrupper som muligt. Alligevel er der to specielle krav med som angår gymnasielederne – ét med fokus på rektorernes løn og ét med fokus på de pædagogiske ledere. Det første af de specielle krav er, at de overenskomstansatte rektorer skal have samme mulighed for at rykke op i lønramme 38 og bevare denne lønramme som deres tjenestemandsansatte rektorkolleger.

Kravet skal ses i et specielt perspektiv, pointerer Peter Salling Petersen: Da gymnasierne overgik til statsligt selveje i 2007, var det slut med at ansætte rektorer som tjenestemænd. For at sikre rektorernes løn, indgik Djøf derfor i 2008 ’Rektoraftalen’, som indeholder løn og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte rektorer. Formålet var at sikre samme lønrammer og øge muligheden for individuelle tillæg. Sådan er det ikke gået. Tværtimod. I april 2014 slog en faglig voldgiftssag nemlig fast, at overenskomstansatte rektorer har sværere ved at rykke op i lønramme 38 end deres tjenestemandsansatte rektorkolleger.

 

”Da vi indgik rektoraftalen, var det bestemt ikke meningen, at rektorernes løn skulle forringes. Men sådan er det desværre blevet. Hvor det før blot har krævet 700 elever ved skoleårets start for, at tjenestemandsansatte rektorer kommer i lønramme 38, får overenskomstansatte rektorer først samme ret, når skolen har 700 studenterårsværk efter skoleårets udgang.

”Kravet er med, fordi vi ønsker at få fjernet en utilsigtet forringelse af vilkårene for de overenskomstansatte rektorer. Alt andet, mener vi, er helt urimeligt,” forklarer Peter Salling Petersen.

 

4. Specielt krav: Højere basisløn til pædagogiske ledere

Højere basisløn til pædagogiske ledere er et andet af Akademikernes få specifikke krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

”Vi synes, det vil være reelt at belønne gruppen af pædagogiske ledere for den enorme udfordring, de har løftet i forbindelse med implementering af gymnasielærernes OK13 med blandt andet nye arbejdstider. Derudover er mellemledernes løn under pres nedefra, fordi gymnasielærernes lønninger har været stigende efter OK13. Vi skal fastholde, at der skal være et incitament til at gribe ledelsesopgaven, og det kræver også et reelt lønspænd,” siger Peter Salling Petersen.

 

Bliv opdateret på den seneste udvikling i overenskomstforhandlingerne

Vil du vide, endnu mere så kontakt Djøf og chefkonsulent Peter Salling Petersen på telefon 33 95 98 71

 

 

Hvem er hvem

Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF) er en del af Djøf, som sammen med en lang række andre foreninger på akademikerområdet fremsætter fælles krav til de kommende overenskomstforhandlinger via Akademikerne (AC). På arbejdsgiversiden af forhandlingsbordet sidder Finansministeriet.

 

 

 

Vigtige OK-datoer

  • December 2014: Akademiker-området (AC) præsenterer sine krav på det statslige område for Finansministeriet. Her præsenteres arbejdsgivernes krav også
  • Januar-februar 2015: Forhandlinger. Målet er, at forhandlingerne afsluttes inden udgangen af februar.
  • April 2015: Når alle akademiker-organisationer har sagt ja til resultatet, er forhandlingerne slut. Derpå er overenskomster og aftaler fornyede for en ny periode fra 1. april 2015.