Få sparring til at udvikle din skole på hands-on-seminar

Glem alt om verdensfjerne PowerPoint-slides og få direkte sparring til at udvikle strategi og praksis på din skole sammen med den anerkendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb.

Glem alt om verdensfjerne PowerPoint-slides og få direkte sparring til at udvikle strategi og praksis på din skole sammen med den anerkendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb.

Kom til ’hands-on’-seminar om strategi- og organisationsudvikling med den verdenskendte amerikanske uddannelsesforsker Paul Cobb og hans to forskningskolleger Kara Jackson og Erin Henricks.
Det er Gymnasieforskning, der arrangerer seminaret, som foregår den 14.-15. maj 2018 i Nyborg.

Seminariet har til formål at udvikle de deltagende skolers strategi og deres konkrete arbejde med at realisere den enkelte skoles specifikke indsatsområder for undervisning af høj kvalitet inden for rammerne af gymnasiereformen.

Hvordan organiserer I for eksempel bedst arbejdet med at udvikle brugen af formativ evaluering i undervisningen? Eller hvordan kan jeres strategi for arbejdet med skriftlighed udvikles og forbedres?  Og hvordan kan ledelse, team- og fagledere og teamsamarbejdet understøtte disse udviklinger og sikre den nødvendige pædagogiske kompetenceudvikling?

Seminaret bliver specifikt tilrettelagt for de gymnasiale uddannelser i den aktuelle reform-kontekst og med afsæt i de deltagende skolers konkrete strategi, organisation og særlige indsatsområder.

Tæt dialog med skoler og ledere

Der er ikke tale om endnu et PowerPoint foredrag med en international ’hot shot’ – men om et ’hands on’-seminar, hvor Paul Cobb og hans to forskningskolleger i en række sessioner går i tæt dialog med de enkelte skoler og leder og guider skolernes konkrete arbejde med at videreudvikle og justere forskellige aspekter af deres udviklingsstrategier.

Professor Paul Cobb har gennem de seneste ti år stået i spidsen for et af verdens største empirisk baserede forskningsprojekter i skole- og undervisningsudvikling, det såkaldte MIST-projekt. I tæt samarbejde med over 40 skoler og fire skoledistrikter har Paul Cobb og hans store forskningsteam undersøgt, hvordan man som skole bedst udvikler undervisning af høj kvalitet.
Seminariet har relevans for rektorer, pædagogiske og uddannelses-ledere, team- og fagledere og andre personer, der arbejder med at organisere og udvikle undervisning på skolen. .

Du kan læse mere om seminaret på Gymnasieforsknings hjemmeside her.