Er gymnasieledere digitale fodslæbere?

Efter et år fuld af distanceledelse og virtuel, coronavenlig undervisning stiller vi skarpt på at være leder i en digital tid. Det sker på GymLF’s store medlemsmøde, hvor forfatter, forsker og rådgiver Camilla Mehlsen er vært for en paneldebat om gymnasieledelse i en digital tid. Få en smagsprøve på dilemmaerne.

Rådgiver og forfatter Camilla Mehlsen, der står bag bogen ‘Homo Futura’, er vært ved GymLF’s paneldebat.
Foto: Alona Vibe

I foråret 2020 blev det meget tydeligt, at det kræver noget andet at være leder i en digital tid. Det var et forår med gabende tomme skoler, glødende mail-indbakker og digitale MUS-samtaler. Et forår, hvor skolens kerne – undervisningen – flyttede hjem på bærbare computere i samtalekøkkener og børneværelser, hvorfra lærere underviste 3.c og 2.y i tekstanalyse og andengradsligninger. Foråret viste, hvad der har været på vej længe: At der er brug for ledere, som også forstår at lede i en digital tid med de muligheder og udfordringer, det giver. Camilla Mehlsen har beskæftiget sig med digitale medier og undervisning de sidste ti år som både forsker, rådgiver og forfatter. 3. februar 2021 er hun vært for paneldebatten om ledelse i en digital tid på GymLF’s store medlemsmøde.

Styr på det menneskelige i en digital verden

Skal rektor være superbruger i Zoom og Snapchat for at være en god leder? Nej, understreger Camilla Mehlsen:

”Coronatiden lærte os, at ledelse i en digital tid handler mere om det menneskelige end om tekniske færdigheder,” siger Camilla Mehlsen og peger på, at man på ungdomsuddannelserne klarede den voldsomme omstilling fra analog til digital undervisning med bravur.

”Vores ungdomsuddannelser bruger og forholder sig i høj grad til digitale medier. Coronatiden viste, at undervisere og ledere på ungdomsuddannelserne var hurtige til at omstille sig,” siger hun.

Trivsel i en teknisk tid

”De væsentlige problemer, der opstod, handlede ikke om det tekniske, men om det menneskelige. Vi blev ramt på vores trivsel, for når de fysiske fællesskaber forsvinder, så kan man hurtigt komme til at føle sig udenfor, koblet af, ensom,” siger Camilla Mehlsen.

Den digitale ensomhed ramte både elever, lærere og ledere for den sags skyld.

”Så det at være leder i en virtuel tid handler selvfølgelig om at have blik for, om medarbejderne nu har de tekniske færdigheder og kompetencer, der skal til. Men det handler i lige så høj grad om at have blik for, hvordan teknologier påvirker mennesker. Som leder skal man fokusere på, hvordan man medtænker trivsel, fællesskab, motivation og dannelse i det digitale læringsrum og ledelsesrum – at sikre sig, at man får skabt et socialt rum frem for kun et fagligt rum,” forklarer hun.

Det gælder både lærernes undervisning men i lige så høj grad digitale teammøder, ledelsesmøder etc.

Hun understreger desuden, at digitale møder og digital undervisning udfordrer vores opmærksomhed. ”Det kan være svært at holde koncentrationen, når undervisningen er digital, og andre sites og apps frister, og det er endnu sværere for underviserne at have føling med, om de har elevernes opmærksomhed. Det kan give en tom følelse af, om der er nogen derude,” siger Camilla Mehlsen.

Det digitale forstørrer både det positive og problemerne

Det digitale er som et forstørrelsesglas, forklarer Camilla Mehlsen. Et kedeligt møde og et mislykket oplæg bliver endnu mere kedeligt og mislykket online end fysisk. Så det digitale stiller større krav til kvaliteten. Til gengæld tilbyder det digitale mere fleksibilitet og mange flere muligheder for medinddragelse.

”Digitalisering skaber mulighed for at blive inddraget. Du har større mulighed for at kommunikere og deltage digitalt,” forklarer hun.

Men med alle de digitale muligheder følger også en række ledelsesmæssige dilemmaer. For som leder kan man fx ret nemt kan bede om adgang til et digitalt klasserum og på den måde holde fingeren på pulsen med undervisningen og eleverne. Smart … men er det okay? Og er det i orden, at en lærer underviser 1.a hjemmefra, fordi han har en tandlægetid klokken 13? Eller skal du som leder arbejde for, at undervisning bliver optaget og lagt på YouTube, så eleverne kan se den, når de vil i stedet for torsdag kl. 8.15?

De dilemmaer og mange flere prøver panelet kræfter med på GymLF’s medlemsmøde, lover Camilla Mehlsen.

Hør meget mere om ledelse i en digital tid til paneldebatten ved GymLF’s store medlemsmøde den 3. februar fra kl. 13.30-16.00. Der er mulighed for at deltage enten digitalt og fysisk i mødet, der foregår i Odense.

Om Camilla Mehlsen
Rådgiver og forfatter med speciale i digital medieadfærd og uddannelse og en erfaren mediator og foredragsholder. Camilla Mehlsen har skrevet flere bøger om digital dannelse, senest bogen ’Homo Futura – 7 kompetencer til en bedre fremtid’ og ’Hvordan bliver vi digitalt dannede?’.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere