Er GymLF og Danske Gymnasier stærkere sammen?

Gymnasieskolernes Lederforening og Danske Gymnasier skruer op for samarbejdet. Men burde samarbejdet udvikle sig til ægteskab? Eller burde GymLF få en stol i DG’s bestyrelse? Det har vi spurgt foreningernes to formænd om.

Danske Gymnasier (DG) er en skolepolitisk forening, der varetager alle danske gymnasiers interesser. Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF) er en fagforening, der arbejder for bedre løn-, ansættelsesvilkår og efteruddannelsesmuligheder for ledere i gymnasiet. Men ligger de parters arbejdsområder ikke så tæt på hinanden, at man burde arbejde endnu tættere sammen eller måske ligefrem fusionere?

”Der er ingen tvivl om, at vi har nogle fælles interesser. Derfor har vi allerede i dag også nogle samarbejdsflader, som vi med fordel kan udbygge og det er vi også i gang med,” siger Anne-Birgitte Rasmussen, der er formand for Danske Gymnasier.

Fælles ledelsestræf er et stort skridt i den rigtige retning

Som noget nyt holder de to organisationer fx sammen med Pædagogiske Ledere (som er en del af DG) fælles ledelsestræf her i starten af marts i Nyborg.

”De tre dages ledelsestræf er et stort skridt i den rigtige retning. Det er udtryk for, at vi kan se nogle fælles fordele i at vidensdele noget mere og rykke tættere på hinanden,” siger GymLF’s formand Jesper Vildbrad.

Anne-Birgitte Rasmussen ser også store fordele for gymnasieledelserne i, at foreningerne holder fælles ledelsestræf.

”Det er jo en effektivisering, så man kan tage af sted og få klaret flere ting på en gang,” siger hun.

I forvejen samarbejder GymLF, Djøf og Danske Gymnasier om kurser og efteruddannelse.

”Fremadrettet kommer vi også til at se flere kurser, som vi laver i fællesskab ligesom det er helt naturligt for os, at en række kurser med fokus på kompetenceudvikling af lederne på gymnasierne ligger i Djøf- og GymLF-regi. Vi har også en klar skolepolitisk interesse i at opkvalificere ledergrupperne på skolerne,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Anne-Birgitte-Rasmussen-foto Jesper Vildbrad

En skandinavisk model

I vores nordiske nabolande er gymnasieledernes fagforening og gymnasiernes interesseorganisation én og samme forening. Både Jesper Vildbrad og Anne-Birgitte Rasmussen ser både fordele og ulemper i modellen. Men en sammensmeltning i Danmark ligger ikke lige for.

”På den ene side er problematikken jo, at en interesseorganisation for hele gymnasiet pludselig bliver ledernes talerør. På den anden side ville vi måske stå stærkere uddannelsespolitisk og i samarbejde med ministeriet. Samtidig ville Danske Gymnasier i højere grad kunne påvirke overenskomstforhandlingerne, som jo ligger i GymLF-Djøf-regi i dag,” siger Jesper Vildbrad.

”Jeg tror, der er fordele og ulemper ved det. Vi har jo haft en lang proces, hvor gymnasielederne kom ud af GL og fik etableret os som en selvstændig lederfaggruppe i Djøf gennem GymLF. Det har styrket os som ledere,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Det ville forplumre tingene at fusionere

Da Danske Gymnasier er en interesseorganisation for gymnasierne som helhed og ikke kun lederne, ville det også give en række udfordringer, at have begge interesser under samme tag.

”Derfor mener jeg, det er fint at holde arbejdet med arbejdsvilkårene et andet sted. Det er klart, at DG støtter GymLF’s arbejde for at sikre bedre lønforhold og vilkår for lederne i gymnasiet. Men jeg tror, at det arbejde foregår bedst hos dem,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun mener, at det vil være med til at forplumre billedet at være én organisation, når Danske Gymnasier fx samarbejder med undervisningsministeriet om høringssvar og andre ting.

”I de situationer er det bedre, at vi kan gå rent efter, hvad der er bedst for skolernes udvikling og elevernes læring og vide, at der er andre, der tager sig af ledernes løn- og arbejdsvilkår,” siger hun.

En stol i bestyrelsen

I GymLF’s bestyrelse er der et ønske om, at GymLF får en plads i Danske Gymnasiers bestyrelse. Det ville betyde, at GymLF ville komme tættere på fx høringssvar om tiltag, som også har indflydelse på gymnasieledernes løn- og ansættelsesvilkår. Men det er ikke umiddelbart en mulighed i Danske Gymnasiers konstruktion.

”Hvis der tilfældigvis er et sammenfald, så et regionsmedlem sidder i begge bestyrelser, er det da fint. Men en egentlig plads til GymLF giver vores konstruktion ikke mulighed for,” siger DG-formanden, der til gengæld lægger op til en tættere dialog mellem DG og GymLF.

”Vi vil rigtig gerne have jævnlige møder med GymLF og arbejde videre med det gode samarbejde, vi har haft op til ledelsestræffet,” siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Repræsentanter fra GymLF’s bestyrelse deltager i Nordisk Skoleledermøde i Finland i maj. Her vil man samle erfaringer om organiseringen af gymnasier og ledere de øvrige skandinaviske lande.