En pædagogisk faglig koordinator kan være menneskelig isbryder

Janet Furtado er pædagogisk faglig koordinator på Tønder Gymnasium, hvor hun skaber didaktisk udvikling og får idé-frø til at vokse. Flere gymnasier får øjnene op for specialiststillingen, som er perfekt til lærere, der ønsker udviklende opgaver, men ikke vil have personaleansvar.

”Vi kommer med gode intentioner, men ingen magt.” Sådan lyder mottoet fra pædagogisk faglig koordinator Janet Furtado og hendes koordinator-kollega Mikkel Pedersen på Tønder Gymnasium.

”Som PFK’ere er vi ikke ledelse, men vi er drivere for udvikling,” forklarer Janet Furtado.

De to pædagogisk faglige koordinatorer – i daglig tale PFK’ere – har kontor i hjertet af skolen – både tæt på lærere og ledelse. PFK’erne driver skolens forskellige pædagogiske og faglige udvalg og har derudover forskellige konkrete drifts- og udviklingsopgaver på deres to-do-lister. Janet Furtado har fx ansvar for de flerfaglige forløb og brobygningsforløbene.

Holder den pædagogiske gryde i kog

”Som PFK hjælper man med, at skolen udvikler sig pædagogisk og didaktisk. Vi holder udvalgene i kog og holder fokus på pædagogik og didaktik. Ledelsen har selvfølgelig også dét sigte, men det kan godt rykke ned på listen under alt muligt andet, ledelsen skal tage sig af med personale, bygninger og elevsamtaler,” forklarer Janet Furtado, som har været gymnasielærer i 16 år og elsker udvikling. Hun har været PFK i et lille års tid. Og hun har faktisk selv opfundet sin stilling. Det vender vi tilbage til om lidt.

Nej tak til personaleansvar

Som lærer på Tønder Gymnasium gennem 16 år havde Janet Furtado gennem årene fået flere og flere opgaver uden for undervisningen. Hun har i en årrække stået for al skolens eksterne kommunikation blandt andet på sociale medier. Men udsigten til at skulle have personaleledelse afskrækkede hende fra at gå ledelsesvejen.

”Når du har undervist mange år i gymnasiesektoren, har du ligesom to valg: Du kan blive leder eller lade være med at blive leder. Jeg kunne mærke, at jeg gerne ville noget mere, men det med personaleansvar for nogle mennesker, som jeg er i meget tæt netværk med, er ikke noget for mig,” forklarer hun.

Det kræver, at ledelsen vil give noget af ansvaret fra sig

Da hun på kurset ’Klar til ledelse’ mødte en gruppe pædagogisk faglige koordinatorer fra andre skoler, var hun ikke i tvivl. Det er dét, jeg skal, tænkte hun. Og sådan gik det til, at Janet Furtado opfandt sin egen stilling, gik hjem til sin ledelse og fik stort grønt lys til at gå i gang.

”Ledelsen var med på det, for de kunne se, at sådan en post kunne bidrage med noget,” forklarer hun og roser sin ledelse for at være villig til at afgive opgaver og give hende og PFK-kollegaen ansvar og rum til at løbe med nogle bolde.

”Hvis man skal have et råderum som PFK, kræver det, at ledelsen er villig til at give opgaver fra sig og uddelegere. Og det har de virkelig gjort. I dag er vi to PFK’er på skolen – én for hf og mig, som er PFK for stx. Vi sparrer meget og har begge fået mandat til at køre selv.”

Samarbejdet med ledelsen foregår både ad hoc og ikke mindst på det ugentlige koordinationsmøde mellem PFK’er og ledelsesteamet.

Hendes oplevelse er, at hvis man vellykket skal løfte rollen som PFK, kræver det en god dosis initiativ og engagement.

”En god PFK skal være synlig og aktiv. Man skal være ude blandt lærerne og have et drive, for at det giver mening,” siger hun.

En isbryder mellem lærere og ledelse

Som pædagogisk faglig koordinator sejler man i farvandet mellem lærere og ledelse. Og det kan være en stor fordel for både ledelsen og lærerne, mener Janet Furtado. Hun oplever dagligt, at lærerne stikker hovedet ind på hendes kontor med ideer, input og bekymringer, som hun kan bære videre til ledelsen. Og omvendt kan ledelsen også prøve ideer af og sparre med PFK’erne.

”Vi har lærernes tillid, og jeg tror, at mange oplever det som nemmere lige at stikke hovedet ind til os med en løs idé eller tanke end at gå direkte til ledelsen.

"Lærerne ser os på én måde, og ledelsen på en anden måde. Vi har en isbryderfunktion, i og med at vi ikke har nogen formel magt. Jeg kan fx godt sætte et nyt projekt i søen og have bud på, hvem der skal være med. Men jeg beder ikke mine kolleger om at udføre ekstraarbejde. Det vil altid være en ledelsesopgave"

Om Janet Furtado

Cand.mag. i engelsk og dansk. Ansat på Tønder Gymnasium siden 2006, hvor hun i dag er pædagogisk faglig koordinator for STX og ansvarlig for skolens kommunikation.

Hvad er en PFK?

En pædagogisk faglig koordinator er en særskilt stilling, som minder om en pædagogisk leder. Den er beskrevet i bilag til overenskomsten. Jobbet som pædagogisk faglig koordinator er skabt for at skabe en alternativ specialist-karrierevej på de gymnasiale uddannelser. En PFK har typisk både undervisningsopgaver og særlige pædagogiske opgaver. Der er særlige regler for PFK’ens løn, lønforhandling og merarbejde. Dette er reguleret hos GL.

Sådan er du en god leder for en PFK

Pædagogisk faglig koordinator Janet Furtado har tre gode råd til, hvordan du er en god leder for en PFK

  1. Vis din PFK tillid og giv spillerum. Hvis PFK’en ikke får lov at løbe selv, dør initiativerne.
  2. Hold ugentlige møder, hvor I afstemmer og koordinerer.
  3. Sørg for, at PFK’en får et kontor, som er centralt placeret – optimalt set tæt på både ledelse og lærere. Det giver rum for uformelle snakke og vigtig udveksling af ideer og tanker.