Du skal ikke betale GymLF-kontingent i 2024

2023 skulle være kontingent-frit for GymLF-medlemmer, men ved en fejl blev der alligevel opkrævet to rater. Bestyrelsen råder nu bod på fejlen.

GymLF-bestyrelsen besluttede i 2022, at der på grund af foreningens fornuftige økonomiske situation, ikke skulle opkræves kontingent i 2023. Ved en fejl blev der desværre alligevel opkrævet to raters kontingent. Fejlen blev rettet takket være årvågne medlemmer. Det skete dog på et tidspunkt, hvor der var opkrævet to rater a 200 kroner fra medlemmerne. 

”Vi blev opmærksomme på, at der ved en fejl alligevel er blevet opkrævet to gange kontingent af vores medlemmer. Det drejer sig om 400 kroner pr. medlem. Det duer selvfølgelig ikke, når vi har meldt ud, at året var kontingentfrit. Derfor har bestyrelsen besluttet at resten af 2023 samt hele 2024 er kontingentfrit,” siger næstformand i GymLF Lars Korslund Nielsen, som er vicerektor på Hasseris Gymnasium.

Der bliver altså ikke opkrævet kontingent for medlemskab af GymLF det kommende år. GymLF-bestyrelsen tager stilling til kontingentet igen på bestyrelsesmødet i efteråret 2024.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere