Djøf-top skal se på rektorlønninger

Alt tyder på, at bestyrelsen for offentlige chefer i toppen af Djøf kommer til at drøfte gymnasierektorernes lønvilkår. Tidligere GymLF-formand taler uddannelsesledernes sag.

Alt tyder på, at bestyrelsen for offentlige chefer i toppen af Djøf kommer til at drøfte gymnasierektorernes lønvilkår. Tidligere GymLF-formand taler uddannelsesledernes sag.

 

 

Tidligere GymLF-formand Kristian Jacobsen taler uddannelsesledernes sag i bestyrelsen for offentlige chefer i Djøf. Her sidder han sammen med ni andre chefer på offentlige arbejdspladser herunder ministerier, styrelser, regioner og kommuner.

”Som tidligere formand for GymLF arbejder jeg nu på de indre linjer i Djøf på at varetage  uddannelsesledernes interesser,” siger Kristian Jacobsen, der måtte sige farvel til GymLF-formandsposten, da han blev rektor på det statsligt ejede Sorø Akademi.

Gymnasierektorernes lønforhandlingsmuligheder blev drøftet på et møde i bestyrelsen for de offentlige chefer i Djøf i foråret. Meget tyder på, at det nu bliver et af bestyrelsens indsatsområder.

”Jeg har fortalt bestyrelsen om, den triangulering mellem rektor, bestyrelse og ministerium, der længe har irriteret mig og mange andre uddannelsesledere voldsomt. Jeg vil gerne åbne øjnene hos mine bestyrelseskolleger for, at den måde at skabe løndannelse på er helt absurd,” siger Kristian Jacobsen og henviser til det faktum, at gymnasiebestyrelsen er chef for rektoren, men ikke kan give lønstigninger uden at bede om det i ministeriet, hvor skiftende personer sagsbehandler efter skiftende kriterier.

 

Djøf-chefer var rystede over rektorløndannelse

Kristian Jacobsen vil arbejde for, at konstruktionen omkring rektorernes løn bliver et indsatsområde frem mod de kommende overenskomstforhandlinger.

”Bestyrelsen var rimeligt rystede, da jeg holdt oplæg om problematikken og der er gode udsigter til, at vi går videre med det,” siger Kristian Jacobsen.

Han henviser til, at GymLF har konstrueret flere forskellige modeller og bud på, hvordan man kan løse problemet, som Undervisningsministeriet løbende er blevet orienteret om. Disse forslag har Kristian Jacobsen med, når bestyrelsen for offentlige chefer i Djøf har emnet på dagsordenen på deres kommende møde i november.

Overenskomsten landet

Der er nu indgået aftale om fornyelse af statens overenskomster og aftaler for perioden 2024-2026, herunder aftaler og overenskomster for statens chefer og ledere og

Læs mere

Nyt i bestyrelsen

På årets regionalmøder har der blandt rektorerne været nyvalg sted til bestyrelsen. I region Sjælland er Lotte Büchert udtrådt af bestyrelsen, og hun erstattes af Trine

Læs mere