Det var frisættende at sige rektorjobbet op

Trine Rhein-Knudsen gjorde noget, som de færreste gymnasieledere gør eller tør: Hun sagde rektorjobbet op til fordel for et liv som konsulent. Og hun har ikke fortrudt ét sekund.

Trine Rhein-Knudsen gjorde noget, som de færreste gymnasieledere gør eller tør: Hun sagde rektorjobbet op til fordel for et liv som konsulent. Og hun har ikke fortrudt ét sekund.

Som rektor havde Trine Rhein-Knudsen gennemført en vellykket fusion, så syv uddannelser var blevet samlet i én stor uddannelsesinstitution. Nyborg Gymnasium var nu fremtidssikret som uddannelsessted med både STX, HF, IB, HHX, EUX, EUD og 10. klasse under samme tag. Men selvom alt på papiret var lykkedes, var alt ikke som det skulle være for Trine Rhein-Knudsen. Hun kunne fx ikke sove om natten. Fusionsprocessen med hundredevis af møder, timevis med juridiske og økonomiske knaster og konstante politiske og strategiske forhandlinger og beslutninger havde trukket tænder ud.

”De lange arbejdsdage fyldte simpelthen for meget til sidst. Jeg følte, at jeg talte mig helt tom, tog arbejdet med hjem og kunne til sidst ikke sove om natten. Work-life-balancen var tippet,” fortæller Trine Rhein-Knudsen.

Da hun indså det, vidste hun, at det var tid til at skifte spor.

”Men jeg gjorde mig alligevel en masse overvejelser, for kan man sige farvel til sådan et job som rektor? Hvad ville der ske, og hvor var der en plads til mig, hvis ikke jeg skulle være rektor?”

 

Flere direktøropgaver end rektoropgaver

I de fire år Trine Rhein-Knudsen stod i spidsen for Nyborg Gymnasium, udviklede både skolen og hendes lederjob sig markant. Skolen gik fra at have tre uddannelser og en kostafdeling til at være et større og mere komplekst campus med syv uddannelser. Rektoropgaverne blev langt mere administrative med mange eksterne møder.

”Mit job ændrede sig radikalt. Pludselig var det en del af min hverdag at sætte mig ind i virksomhedsoverdragelsesloven og arbejde tæt sammen med revisorer. Mine arbejdsdage foregik mere og mere fjernt fra den praksis med personaleledelse og pædagogisk udvikling, som jeg godt kunne lide. Jeg var blevet mere direktør og administrator, og det var ikke det job, jeg havde søgt. Mine opgaver var kort sagt rykket for langt væk fra det, jeg gerne ville bruge mit arbejdsliv på,” fortæller Trine Rhein-Knudsen.

 

Det var rigtigt at fremtidssikre

Hun understreger, at fusionen var det helt rigtige for Nyborg Gymnasium.

”Det var godt for Nyborg og super for de unge at bevare de merkantile uddannelser i byen. Som stort campus fik vi som uddannelsesinstitution flere strenge at spille på og var ikke så sårbare for, hvad der måtte komme. Så det var det helt rigtige at fremtidssikre, som vi gjorde,” fastslår Trine Rhein-Knudsen.

Det var bare ikke den rigtige retning for hende som leder, så det tog hun konsekvensen af. Det blev et jobopslag som læringskonsulent i Undervisningsministeriet, der blev udslagsgivende. For dér kunne Trine Rhein-Knudsen se sig selv.

”Da jeg havde taget beslutningen om at sige op, havde jeg det som om, at det var det eneste rigtige. Når man siger op, kommer man ud og hænger i den frie luft for en stund. Det er frisættende!”

 

”Jeg er vokset ud af sektoren og forstår hverdagen på en skole”

Trine Rhein-Knudsen fik jobbet som læringskonsulent i Undervisningsministeriet, hvor hun i dag er en del af et team på ni konsulenter, der hjælper skolerne med at implementere gymnasiereformen. Hun holder fx kurser i skoleudvikling i praksis og sparrer og fører tilsyn med skolerne. Efter mere end 30 år i gymnasiet og over 20 år som leder, kender hun sektoren indgående, og de erfaringer trækker hun på hver eneste dag.

”Jeg er vokset ud af sektoren og kender og forstår hverdagen på en skole. Mine erfaringer med undervisning, pædagogisk udvikling, personaleledelse og strategisk ledelse er alt sammen kogt sammen i mit hoved,” forklarer hun.

Hun oplever, at det, at hun kender sektoren så godt, betyder, at hun bedre kan tale ind i skolernes udfordringer.

”Jeg kan bruge alt det, jeg kan fagligt – men også kulturelt og strukturelt.”

 

Ved hvordan de tænker på begge sider af bordet

De sidste 20 år har Trine Rhein-Knudsen været en del af ledelseslaget i gymnasieskolen og har løbende været i kontakt med Undervisningsministeriet. Nu arbejder hun der selv.

”Det er interessant at få indblik i, hvordan det hele ser ud og virker på den anden side.”

Samtidig sidder de mange år i gymnasieledelse dybt i hende, og det har store fordele i det nuværende job i ministeriet.

”Når der er en udmelding fra ministeriet eller departementet, så ved jeg lige præcis, hvordan sektoren vil reagere på det. Jeg kan tænke som en rektor og forstår hvad de sidder med,” forklarer hun.

 

I sin essens et ensomt job

Trine Rhein-Knudsen er ikke i tvivl om, hvad  hun selv oplevede som det mest udfordrende ved at være rektor:
”Alle, der har prøvet at være rektor, ved, at det et totalt ensomt job. Du har selvfølgelig dit ledelsesteam, dine medarbejdere og dit rektornetværk, men der er mange ting, som kun du er en del af. Det er i sin essens et ensomt job, og det skal man kunne lide,” siger hun.

Rektors skrivebord er sidste stop for en masse sager.

”Du er klageinstans nummer ét både for elever, forældre, naboer og samarbejdspartnere. Det er hos dig alle de svære sager, brokkesager og møgsagerne ender – og det er jo også sådan, det må være. Samtidig har du forpligtelser i forhold til offentlighedsloven og forvaltningsloven til at opføre dig på en sober måde. Og det kan altså komme til at trække veksler på dig, så det kommer til at fylde mere end hvad godt er,” siger hun.

 

Savner at få andre til at shine

Men en ting især savner hun ved jobbet: Menneskene og meningen.

”Det er et totalt meningsfuldt job at være med til at sikre unge en god uddannelse og skabe en god arbejdsplads for medarbejderne og samtidig tænke strategisk. Det at være på en uddannelse og være omgivet af unge, der er midt i de år, der er så skelsættende i deres liv – det er kanon. Det at sætte rammer og retning og lave en god skole er fantastisk. Når man får ansat nogle mennesker, der gerne vil noget med deres job. Når man får skabt nogle gode rammer, der får andre til at shine i deres job,” siger hun.

 

Farvel til toplederstatus

Trine Rhein-Knudsen har arbejdet i gymnasieskolen siden hun blev cand. mag. i engelsk og fransk i 1988 – først som lærer, siden som uddannelsesleder, vicerektor og rektor.

Til spørgsmålet, om hun ikke oplevede et statustab, da hun forlod rektorjobbet til fordel for et nye arbejdsliv som læringskonsulent, er svaret ”Jo da!”.

”Som rektor er du øverst i hierarkiet. Derfor skal man selvfølgelig vænne sig til ikke at være statusmæssigt på toplederniveau. Men så må man jo finde status inde i sig selv. Fordelen er, at ansvaret ikke tynger på samme måde. Alle begår jo fejl engang imellem, men jeg oplever, at de fejl, man begår er mindre markante, når man ikke er frontfigur.”

 

Det er sundt at rykke sig

Trine Rhein-Knudsen er egentlig ikke meget for at sidde og give gode råd til andre gymnasieledere, der overvejer et karriereskifte.

”Man kan rigtig meget, når man har ledet en stor arbejdsplads som et gymnasium. Når du kan lykkes med at skabe gode rammer og arbejdsforhold, så alle kan gøre deres bedste, så kan du altså rigtig meget,” siger hun og holder en lille tænkepause inden hun fortsætter:

”Det at skifte arbejdsplads og se sig selv i nye sammenhænge giver nye indsigter og får nye facetter frem i én. Der er meget tryghed i at blive i en stilling, man har, men det er også sundt at rykke sig.”

I sit nye job er hun åremålsansat for tre år, og det passer hende strålende. Lige nu er hun først og fremmest lettet.

”Jeg er stolt over alt det, jeg nåede og opnåede i Nyborg – og så er jeg samtidig glad for, at jeg ikke er der mere. Det er godt for mit private liv, at der er en sundere balance mellem arbejde og fritid. Og jeg er glad for, at jeg ikke forlod jobbet, fordi det ikke gik eller jeg ikke duede til det. Jeg gik, fordi det ikke passede ind i mit liv og at stillingen havde udviklet sig væk fra det, jeg egentlig ville.”

Og nattesøvnen, hvordan går det med den?
”Jeg sover som en lille baby!,” siger hun med et smittende smil i stemmen.

 

Kort om Trine Rhein-Knudsen

  • Læringskonsulent i Undervisningsministeriet, 2017 –
  • Rektor på Nyborg Gymnasium, 2013-2017
  • Vicerektor på Faaborg Gymnasium, 2012-2013
  • Vicerektor på Roskilde Katedralskole, 2008-2012
  • Lektor og uddannelsesleder på Roskilde Katedralskole, 2005-2008
  • Lektor og senere uddannelsesleder på VUC Roskilde 1991-1998
  • Har sideløbende med sin gymnasiekarriere arbejdet som blandt andet pædagogisk konsulent for Gyldendal Uddannelse og er forfatter til undervisningsmaterialer og lærebøger i fransk og engelsk
  • Cand. mag. i engelsk og fransk fra Københavns Universitet i 1988
  • Master i Gymnasieledelse fra SDU i 2011