Se selv: Debat om gymnasieledelse i en digital tid

GymLF’s generalforsamling og tilhørende paneldebat og fagligt oplæg blev holdt virtuelt i år. Men online-formen forhindrede hverken den gode stemning eller en livlig paneldebat om gymnasieledelse i en digital tid. Se eller gense debatten, som blev modereret af forfatter og rådgiver Camilla Mehlsen. GymLF’s bestyrelse er glad for den store tilslutning, der var ved GymLF’s […]

Er det tid til, at ledere for alle ungdomsuddannelser går sammen?

Er der brug for at gøre fælles front og samle lederne af gymnasier, VUC’er og erhvervsskoler i en fælles forening eller et fælles netværk? Burde GymLF overveje en fusion? Vi har spurgt tidligere GymLF-formand Kristian Jacobsen. Han kender uddannelsesområdet indgående, er medlem af bestyrelsen af Offentlige Chefer i Djøf, og han ser både fordele og […]

Hvilke faktorer bestemmer din løn? Djøf og GymLF laver mere præcis lønstatistik

GymLF og Djøf vil gerne have et mere præcist billede af løndata fra landets gymnasieledelser. Det vil øge gennemsigtigheden af de mønstre, der er i rektor og øvrige lederes lønsammensætning og løntildeling. I mange år har GymLF været i dialog med STUK om rektorernes løn og resultatløn. Ofte har vi været vidne til, at rektor […]

GymLF sætter kontingent i bero

De næste to år skal du ikke betale andet end dit almindelige Djøf-kontingent for at være medlem af GymLF. GymLF har en god økonomi, og det skal du også mærke som medlem. Derfor har bestyrelsen besluttet at sætte kontingentet i bero i 2021 og 2022. Når du som gymnasieleder er med i Djøf, skal du […]

Genåbningsdagbog fra Nordjylland: Syv hektiske dage med rektor Ole Droob

Forventningens glæde gik hånd i hånd med de ubesvarede spørgsmål og frustrationerne på gymnasierne i det nord- og vestjyske, inden de i sidste uge kunne genåbne for 3.g’erne. Vi fulgte Ole Droob, der er rektor på Hasseris Gymnasium i Aalborg, i syv hektiske dage fra regeringens pressemøde, til de første 3.g’ere trådte ind på gymnasiet […]

Som GymLF-medlem kan du nu få tilskud til lederkurser i Djøf

Nu kan du søge GymLF om at få dækket en del af udgifterne til lederuddannelse i Djøf. Her kan du kort læse om, hvor meget, hvorfor, hvornår og hvordan. Som medlem af GymLF kan du nu få tilskud til at tage et af de mange kurser, som Djøf udbyder for ledere. GymLF’s bestyrelse har nemlig […]

Virtuel Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening og Regionsmøde 3. februar

Efter oplægget om  ’Er gymnasieledere digitale fodslæbere?’ afholdes Virtuel Generalforsamling i Gymnasieskolernes Lederforening og Regionsmøde Onsdag d. 3. februar kl 15.00 – 15.45 Dagsorden: Valg af dirigent. Godkendelse af dagsorden. Formandens beretning. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2020 til orientering. Godkendelse af budget 2021 og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Behandling af indkomne forslag. […]

Får ledere i gymnasiet mon nogensinde mere i løn?

Som gymnasieleder er udsigterne til mere i løn en mildt sagt overskyet affære. Mulighederne i den nye cheflønsaftale skuffer. Her giver en rektor og en vicerektor eksempler på nogle af frustrationerne. Skal jeg grine eller græde? Sådan cirka kan man opsummere rektor Lotte Bücherts reaktion, da hun i december 2019 sætter sig til lønforhandlingsbordet med […]

Ny uddannelse målrettet ledere på ungdomsuddannelser

CBS slår dørene op for en ny uddannelse, der er målrettet ledere på blandt andet STX og HF. Der har manglet en uddannelse med robust forskningsafsæt, som knytter an til ledernes daglige praksis, lyder det fra CBS Executive. Efter nytår ser en ny kortere lederuddannelse for ledere på ungdomsuddannelsesinstitutioner dagens lys. Det er CBS Executive, […]

Teamledelse: Tæt samarbejde og plads til at løbe med bolden selv

Hvordan arbejder otte ledere i et ledelsesteam tæt sammen og får samtidig rum til at løbe selvstændigt med hver deres bolde? Det har ledelsen på Greve Gymnasium en del af svaret på. Skolen arbejder målrettet med at udvikle teamledelsen. Her deler rektor Mette Trangbæk og uddannelseschef Simon Rosell Holt nogle af deres erfaringer. Greve Gymnasium […]